BIP

Uwaga

Projekt artystyczno - edukacyjny "Inspiracje sztuką ziemi" Land art 2018

ŚWIETLICA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  W KATOWICACH

ZAPRASZA NAUCZYCIELI -WYCHOWAWCÓW ŚWIETLIC SZKOLNYCH DO UDZIAŁU 

 W PROJEKCIE ARTYSTYCZNO - EDUKACYJNYM

"INSPIRACJE SZTUKĄ ZIEMI” (LAND ART)

Projekt artystyczno - edukacyjny dotyczy wykonania prac plastycznych z wykorzystaniem materiałów naturalnych, których dostarcza nam otaczająca nas przyroda.

Szczegóły: Opis projektu

Wystawa prac w ramach projektu "Inspiracje sztuką ziemi".

Konkurs "Bezpieczeństwo w Twoim otoczeniu zależy do Ciebie" 2018

Indywidualny Konkurs plastyczny "Bezpieczeństwo w Twoim otoczeniu zależy od Ciebie" dla uczniów klas 4 - 7. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy nt. bezpiecznych zachowań wobec zagrożeń. Prace należy oddać do 20.04.2018 r. do Pani Iwony Józefowskiej. 

Szczegóły na stronie: www.straz.gov.pl/aktualnosci/kalendarzowe

XV edycja Miejskiego Konkursu Recytatorskiego "Jesteśmy dziećmi Europy" 2018

Zapraszamy do uczestnictwa w XV edycji MIEJSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „JESTEŚMY DZIEĆMI EUROPY” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach.

Tematyka tegorocznego konkursu: „A TO POLSKA WŁAŚNIE ...”- wiersze o tematyce patriotycznej.

Regulamin

Karta zgłoszenia recytatora

patronat honorowy prezydenta katowic

Rekrutacja 2018/2019

rekrutacjap

Rozpoczynamy rekrutację do klasy I na rok szkolny 2018/2019.

Aby zapisać dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązany jest złożyć w sekretariacie szkoły "Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach" (wzór zgłoszenia proszę drukować dwustronnie). Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych kandydata.

Zgłoszenie należy złożyć osobiście. Przy zgłoszeniu dziecka do szkoy należy okazać do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Ze względów organizacyjnych prosimy, aby zgłoszenia dokonać najpóżniej do 31marca 2018 r. Szczegóły w zakładce ważne dla rodzica.

 

Informacje dotyczące naboru do szkoły dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły dostępne są w zakładce ważne dla rodzica.

NOWY OBWÓD SZKOŁY
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.