BIP

Uwaga

Szkolny Konkurs „Jesteśmy dziećmi i mamy swoje prawa” 2017

praw

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

„Jesteśmy dziećmi i mamy swoje prawa” 2017

Termin:

30 października – 17 listopada 2017 r.

Adresaci:

wszyscy uczniowie klas I – VII.

Cele:

 • popularyzowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu praw i obowiązków dziecka;
 • zwiększenie wiedzy i świadomości dzieci o przynależnych im prawach i obowiązkach;
 • rozbudzanie kreatywności;
 • uświadomienie, że współczesna szkoła powinna być miejscem, w którym znane są i szanowane prawa wszystkich ludzi.

Regulamin:

§1. Organizator konkursu

 1. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas I – VII do wzięcia udziału w konkursie. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów, każdy uczeń naszej szkoły ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności.
 2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki Katowicach. Osobą odpowiedzialną za organizację i przeprowadzenie konkursu jest Rzecznik Praw Ucznia w szkole p. Ewelina Zbrońska – Langner.

§2. Prace konkursowe

 1. W konkursie wyróżniono trzy kategorie: plastyczną, literacką, pisemny konkurs wiedzy poprzez formularz on-line.
 2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wypowiedzenie się na temat prawobowiązków swoich oraz swoich rówieśników, praw przestrzeganych lub łamanych.
 3. Pracę plastyczną należy wykonać dowolną techniką w formacie A4 lub A3.
 4. Pracę literacką należy przygotować w dowolnej formie (opowiadanie, list, wiersz, komiks, itp.) dowolną techniką: odręcznie, maszynopisu lub w postaci komputerowego wydruku.
 5. Konkurs wiedzy odbędzie się podczas zajęć komputerowych i lekcji informatyki w terminie 13.11.2017 r. – 17.11.2017 r. wśród uczniów klas II – VII poprzez formularz on-line.
 6. Praca konkursowa ma być pomysłem własnym, nigdzie wcześniej niepublikowanym.
 7. Każdy uczestnik może przekazać tylko jeden zestaw konkursowy w każdej kategorii.
 8. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię, nazwisko, klasa. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

§3. Ocena prac

 1. Prace plastyczne i literackie należy złożyć do 17 listopada 2017 r. u koordynatora konkursu p. Eweliny Zbrońskiej – Langner.
 2. Jury w składzie mgr Agnieszka Olczyk (nauczyciel języka polskiego), mgr Paulina Bocheńska (nauczyciel plastyki), mgr Ewelina Zbrońska – Langner wybierze najlepsze projekty wśród prac plastycznych i literackich.
 3. Zwycięzcą konkursu wiedzy będzie uczeń, który uzyska najwyższą liczbę punktów. W przypadku remisu odbędzie się dogrywka.
 4. Werdykt jury jest ostateczny.

§4. Ogłoszenie wyników

 1. Wyniki konkursu zostaną: ogłoszone 22 listopada 2017 r. podczas szkolnych obchodów IV Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, wywieszone na terenie szkoły, ukażą się na stronie internetowej szkoły.
 2. Ze wszystkich prac zostanie zorganizowana wystawa w holu głównym przy ul. Dekerta 1, a ich fotograficzna dokumentacja umieszczona na stronie internetowej szkoły.

 §5. Nagrody

 1. Każdy uczestnik konkursu otrzyma 5 punktów do oceny zachowania w miesiącu listopadzie za udział w konkursie.
 2. Finaliści otrzymają bieżącą ocenę celującą z języka polskiego i/lub plastyki lub 6 p.edukacji polonistycznej i plastycznej.
 3. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom, a finalista pamiątkowe nagrody.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznacza nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
 2. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy.
 3. Prace konkursowe na prośbę autora mogą być zwrócone.
 4. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 5. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.sp17.katowice.pl w zakładce Konkursy oraz u Rzecznika Praw Ucznia w szkole.

Podpisy jury:

mgr Agnieszka Olczyk

mgr Paulina Bocheńska

mgr Ewelina Zbrońska – Langner
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.