Szanowni Rodzice uczniów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 rozpoczną naukę w klasie pierwszej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach informuje, że spotkanie z rodzicami klas pierwszych dotyczące organizacji nauki w naszej szkole odbędzie się 25 sierpnia 2020 r o godzinie 17.00 w budynku szkoły przy ul. Dekerta 1.

Poniższe informacje przekazane Państwu 25 czerwca 2020 r są nadal aktualne:

1.Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zapewnia szkoła, za wyjątkiem podręczników do religii, które trzeba zakupić we własnym zakresie (zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021 znajduje się na stronie internetowej szkoły PODRĘCZNIKI)

2.Przydział Państwa dzieci do klas wraz z informacją o wychowawcy klasy będzie podany pod koniec sierpnia (po zakończeniu rekrutacji).

3.Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego 2020/2021 będzie podana na stronie internetowej szkoły w sierpniu 2020 r. i na tablicach informacyjnych – budynki szkoły przy ul. Józefowskiej i Dekerta.

4.Prosimy o wypełnienie niezbędnych dokumentów – deklaracji (zał. 1 i 2) i przesłanie na adres mailowy szkoły This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 15 sierpnia 2020 r.

5.Wszelkie pomocne informacje będą umieszczane na stronie internetowej szkoły lub przesyłane drogą mailową.

Zał. 1 Deklaracja udziału w zajęciach religii/etyki

Zał. 2 Deklaracja pobytu ucznia w świetlicy i korzystania z obiadów.

Zał. 3. Wyprawka ucznia klasy I

Otwórz załączniki