Zgodnie z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 31 lipca 2020 r. od godziny 10:00 Dyrektor szkoły będzie wydawać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniom, którzy ukończyli szkołę podstawową.

Informujemy, że wyniki egzaminu ósmoklasisty należy przekazać do wybranej przez kandydata szkoły średniej w wymaganym terminie tj. od 31 lipca do 4 sierpnia.

Tylko w tym terminie szkoły średnie mogą uzupełnić dane kandydata w systemie naborowym o wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jeżeli tego nie dokonają kandydat nie będzie miał doliczonych punktów za egzamin i może nie dostać się do wybranej przez siebie szkoły.

Mając na uwadze sytuację epidemiczną prosimy o zastosowanie się do poniższego harmonogramu wydawania zaświadczeń:

  • Godzina 10.00 - kl. 8a

  • Godzina 10.30 - kl. 8b

PAMIĘTAMY o stosowaniu zasad higieny , środkach ochrony osobistej ( maseczki, przyłbice) , odkażaniu rąk.