W związku ze zmianą terminu ferii zimowych /wyżej cytowana podstawa prawna/ Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki  w Katowicach po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej / protokół z dn. 28.01.2021r. informuje, że dokonał zmiany ustalonych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych :

 

ustalony dzień   04.01.2021r. – poniedziałek    zostaje zmieniony na 31.03.2021r. - środa

ustalony dzień   05.01.2021r. – wtorek             zostaje zmieniony na 28.05.2021r. - piątek

 

 

Zobacz obraz źródłowy