•  Zadzwoń do nas
  •  32 2581889
  • A-
  • A
  • A+
  •  
  •  +

Search HP

Ministerstwo Zdrowia apeluje: Szczepimy się.

 

 

      Zał. nr 2 do Z.Dyr. Nr 3/2021

z dnia 01.02.2021

 

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA KLAS 8

 Od 01 luty  2021

 

LP

Przedmiot

Klasa

Nauczyciel

Termin

1.

j.polski

8a

p.A.Olczyk

środa       7.30-8.15

2.

j.polski

8b/8c

p.M.Kazuch

środa       7.30-8.15

3.

j.angielski

8a

p. A.Komarnicka

piątek    14.00-14.45

4.

j.angielski

8b/8c

p. J. Komarnicka

piątek  14.00-14.45

5.

matematyka

8a,b,c

p.E.Lisak

wtorek     15.00-15.45

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA

Katowice, 15.01.2021r.

Szanowni Rodzice/Prawni Opiekunowie uczniów klas I-III

Zgodnie z przesłanym Państwu komunikatem z dn. 13.01.2021r. informujemy, że z dniem 18.01.2021r. uczniowie klas I-III powracają do nauczania stacjonarnego.

Zajęcia edukacyjne będą się odbywały zgodnie z dotychczasowym rozkładem zajęć,  w reżimie sanitarnym zgodnie z Regulaminem Bezpieczeństwa Epidemicznego oraz Zasadami funkcjonowania szkoły w warunkach pandemii COVID – 19 sporządzonymi w oparciu o wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych.

Regulaminy dostępne są na stronie internetowej szkoły w  zakładce Powrót do szkoły.

Prosimy Państwa o zapoznanie się  z zapisami  powyższych regulaminów i stosowanie się do nich. Zwracamy szczególną uwagę na zapisy, które muszą być bezwzględnie przestrzegane:

- do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji

 

- rodzice/ prawni opiekunowie mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w środki ochrony osobistej – maseczkę

 

- dziecko nie może przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 

Dostosowując organizację zajęć  w szkole do wytycznych informujemy, że zajęcia edukacyjne oraz świetlicowe dla klas I-II będą się odbywały w obiekcie przy ul. Józefowskiej, natomiast zajęcia edukacyjne oraz świetlicowe dla uczniów klas III w obiekcie przy ul. Dekerta1/ wejście przez szatnię/.

Przypominam Państwu o konieczności posiadania przez uczniów obuwia zmiennego. Szczególnie proszę rodziców/prawnych opiekunów uczniów klas III o wyposażenie dzieci w worki materiałowe / nie plastikowe reklamówki/ na zmienne obuwie.

Zajęcia dodatkowe / koła/, zaj. rewalidacji indywidualnej, zajęcia dla obcokrajowców , zajęcia prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą się odbywały w dotychczasowych terminach.

Uczniowie klas I – III  będą uczestniczyć w zajęciach nauki pływania według dotychczasowego harmonogramu,  przestrzegając Procedury organizacji zajęć nauki pływania w ramach wychowania fizycznego dla uczniów klas I – III w czasie zagrożenia pandemią  COVID-19 w terminach:

- kl. I –II od 18.01.2021 r.

- kl. III po przetargu zorganizowanym przez Urząd Miasta Katowice na darmowy  przewóz dzieci / gdy tylko dotrze do szkoły informacja w tym zakresie niezwłocznie zostaniecie Państwo poinformowani/

 

Biblioteka będzie pracowała według harmonogramu, który zostanie umieszczony  na stronie internetowej szkoły 18.01.2021r.

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania uczniów klas I-III będą zgodne ze Statutem Szkoły oraz Przedmiotowymi Systemami Oceniania ustalonymi na 1.09.2020 r. tzn. takimi jak w warunkach nauczania stacjonarnego.

 

Z wyrazami szacunku

Aleksandra Musioł dyrektor szkoły

Katowice, 15.01.2021r.

Szanowni Rodzice/Prawni Opiekunowie uczniów klas IV- VIII

Zgodnie z Komunikatem MEiN informujemy, że z dniem 18.01.2021r. powracają do nauczania stacjonarnego wyłącznie uczniowie klas I-III.

Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV-VIII będą się odbywały jak dotychczas, w trybie nauczania zdalnego, zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć.

Zajęcia  szkolenia sportowego dla klasy sportowej (kl. 7b) będą odbywały się na terenie  szkoły i Klubu Sportowego „Kolejarz” tzn. w formie stacjonarnej.

Zajęcia rewalidacji indywidualnej, zajęcia prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą się odbywały na dotychczasowych zasadach i ustalonych terminach.

W dalszym ciągu pozostają zawieszone zajęcia dodatkowe / koła / prowadzone przez nauczycieli w ramach szkolnego projektu " Naszym uczniom - kreatywni nauczyciele".

UWAGA RODZICE/ PRAWNI OPIEKUNOWIE KL.VIII

Istnieje możliwość organizacji dla uczniów klas ósmych  konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych na terenie szkoły. Takie konsultacje będą zorganizowane  w zależności od potrzeb . Proszę rodziców/prawnych opiekunów uczniów zainteresowanych udziałem w w/w konsultacjach  o zgłaszanie chęci udziału w nich u wychowawców.

 

 

Z wyrazami szacunku

Aleksandra Musioł, dyrektor szkoły

 

 

 

 

Co można robić w domu podczas nadchodzących ferii? Na przykład wykazać się znajomością ortografii i oddać się rywalizacji o nagrody! Do wspólnej zabawy pod nazwą Dyktando Zimowe zachęca serwis internetowy Dyktanda.pl.

Ideą Dyktanda Zimowego jest dostarczenie uczniom oraz dorosłym, rozrywki połączonej ze zdobywaniem i utrwalaniem praktycznej wiedzy. Do tego dołączono pierwiastek rywalizacji o nagrody rzeczowe.

Dyktando Zimowe potrwa aż do końca ferii, czyli do 17 stycznia 2021 r. W tym czasie w portalu będą sukcesywnie pojawiać się następne dyktanda konkursowe. Łącznie przygotowano ich 100! Za uzupełnienie każdego dyktanda  konkursowego użytkownik serwisu otrzyma punkty. Oceniana będzie liczba prawidłowych odpowiedzi oraz czas spędzony na rozwiązaniu dyktanda - im krótszy, tym lepiej.

Punkty będą sumowały się w rankingu, który wskaże laureatów. Nagrody rzeczowe trafią w ręce aż 20 uczestników! Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają zestawy LEGO oraz poduszeczki z oferty Relaksacyjne.pl <https://relaksacyjne.pl/> . Nagrodami za uplasowanie się na miejscach 4-6
będzie książka oraz poduszka relaksacyjna. Z kolei uczestnicy, którzy uplasują się na miejscach 7-20, dostaną książki od sponsorów. Organizator postarał się o to, aby nikt nie został bez nagrody. Każdy, kto zdecyduje się wziąć udział w Dyktandzie Zimowym, dostanie miesięczny dostęp próbny do serwisu Legimi.

Dyktanda w serwisie Dyktanda.pl rozwiązuje się poprzez uzupełnianie wskazanego tekstu według zasad ortografii, wstawiając w poszczególne słowa prawidłowej formy zapisu głosek: u/ó, h/ch/ rz/ż. Duże zainteresowanie  serwisem jednoznacznie wskazuje, że jest to wygodny i skuteczny sposób utrwalania zasad ortografii. Chętnie sięgają po niego zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak i licealiści, a także dorośli.

Konkurs prowadzony jest w całości przez internet, a uczestnictwo w nim jest bezpłatne. Zachęcamy do rejestrowania się w portalu Dyktanda.pl i do dołączania do wspólnej zabawy w ramach Dyktanda Zimowego.

 

Dołączyć do konkursu można pod adresem:
https://dyktanda.pl/konkursy/dyktando-zimowe

 

Przedstawiamy harmonogram akcji " Zima w mieście".

Poniżej regulamin oraz oświadczenie rodzica/opiekuna.

 

 

 

 

 

PROGRAM ZAJĘĆ AKCJI „ZIMA W MIEŚCIE”

Zbiórka dzieci w budynku przy ul. Józefowskiej , odbiór  dzieci w budynku szkoły  przy ulicy ul. Dekerta 1 w Katowicach

 

PONIEDZIAŁEK - 11.01.2021

8 30- 900    Zbiórka dzieci w szkole, omówienie Regulaminów, przypomnienie zasad bezpieczeństwa

                i higieny w czasie pandemii,

9 00- 9 30       ćwiczenia relaksacyjne,

9 30- 11 00    warsztaty  teatralne - drama, uczymy się wyrażać siebie przez teatr,

                  próba wyrażamy siebie w przestrzeni, próba zrozumienia i dialogu  

                  przez ruch i rytm,

11 00- 1300   spacer do Parku Wełnowieckiego- Poznanie najbliższej okolicy –„Moja

                   mała Ojczyna”,

13 00- 1330   podsumowanie zajęć ,omówienie zajęć na następny dzień.

 

 WTOREK- 12.01.2021

8 30- 900    Zbiórka dzieci w szkole-czynności organizacyjne,

9 00- 9 30    gimnastyka poranna,

9 30- 11 00    warsztaty plastyczne – „Bezpiecznie zimą” (zajęcia plastyczne o   

                   tematyce zimowej,

11 00- 1300   zabawy na placu zabaw -zajęcia sportowo-ruchowe,

13 00- 1330   podsumowanie zajęć ,omówienie zajęć na następny dzień.

 

ŚRODA- 13.01.2021

8 30- 900    Zbiórka dzieci w szkole-czynności organizacyjne,

9 00- 9 30    zabawy w  kręgu z elementami tańca,

9 30- 11 00    warsztaty czytelnicze  – “Bajki Pomagajki” inaczej bajki   terapeutyczne

                  i inne. Konkursy ,quizy,

11 00- 1300   gry i  zabawy na boisku szkolnym,

13 00- 1330   podsumowanie zajęć ,omówienie zajęć na następny dzień.

 

CZWARTEK - 14.01.2021

8 30- 900     Zbiórka dzieci w szkole-czynności organizacyjne,

9 00- 9 30       gry i zabawy integracyjne- Kształtowanie umiejętności współżycia w

                  grupie oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych,

9 30- 10 30    warsztaty językowe  – gry i zabawy edukacyjne,

10 30- 1300   wyjście do WPKiW ,

13 00- 1330   podsumowanie zajęć ,omówienie zajęć na następny dzień.

 

PIĄTEK- 15.01.2021

8 30- 900     Zbiórka dzieci w szkole-czynności organizacyjne,

9 00- 9 30       magiczny dywan - gry i zabawy rozwijające orientację przestrzenną,

9 30- 10 30    warsztaty muzyczne-  – Karoke - ekspresja przez śpiew,

10 30- 1300   gry i zabawy na boisku szkolnym - Promowanie zdrowego stylu życia,

13 00- 1330   podsumowanie zajęć ,omówienie zajęć na następny dzień.

 

Wyjścia uzależnione będą od warunków pogodowych. Zastąpione będą inną aktywnością .

 

REGULAMIN AKCJI

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA

 

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły nr 17

Szkoła Promująca Zdrowie

Śląska Szkoła Ćwiczeń

Razem raźniej

Dziennik elektroniczny

« September 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Szkoła Podstawowa Nr 17 im Tadeusza Kościuszki

ul. Dekerta 1 40-140 Katowice

  • Telefon  32 2581889
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
JSN Educare is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework