Śląska Szkoła Ćwiczeń to projekt realizowany po raz pierwszy na terenie naszego województwa. 

Jego celem głównym jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy obejmujących  kompetencje matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcym oraz technologią IT. Przedsięwzięcie jest realizowane przy współpracy Miasta Katowice, Grupy Edukacyjno - Szkoleniowej SOKRATES oraz Uniwersytety Śląskiego w Katowicach.

Nasza szkoła jest jednym z uczestników tego projektu. Dzięki zaangażowaniu dyrekcji i nauczycieli nasi uczniowie będą mogli w jeszcze lepszym stopniu rozwijać ważne kompetencje takie jak: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Czas realizacji : wrzesień 2020 - sierpień 2022

 

Koordynatorem Śląskiej Szkoły Ćwiczeń jest p. Teresa Liburska - Łój - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach