GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!  – WYKŁADY

 

W ramach projektu „Pamięć81” nasi nauczyciele brali udział w cyklu wykładów „ Odkrywamy historię „Solidarności”, m. in:

 6.X.2021r – Zdarzenia, które obudziły „ducha wolności”- 1 nauczyciel

12.X.2021r.  - „Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Częstochowskiego”  - 1 nauczyciel 

12.X.2021r. - „Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko – Dąbrowskiego” -  1 nauczyciel


Od pierwszych dni października b.r uczniowie naszej szkoły mają możliwość swobodnego zapoznania się z historią Stanu wojennego który miał miejsce w naszym kraju w latach 1981-83, za sprawą wystawy prezentującą genezę, przebieg i reakcje świata wobec działań tutejszych komunistów w stosunku do narodu polskiego.

Wolny dostęp do wystawy szkolnej spotyka się z zainteresowaniem nie tyko klas ósmych lecz także pozostałych grup wiekowych w szkole, z zaciekawieniem zwiedzających ekspozycję podczas przerw, zajęć świetlicowych bądź lekcji wychowawczych. 

Pamięć 81

Pamięć 81

 


PROJEKCJA FILMU DOKUMENTALNEGO „ NIE ZABIERAJCIE MAMY”  W SP 17

 

W dniach 18-25.X.2021r. klasy ósme z naszej szkoły ( 8A, 8B, 8C, 8D) miały okazję poznać historię działaczek „Solidarności”, tj.  kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.). Dzięki projekcji dokumentu „Nie zabierajcie Mamy”, nasi uczniowie zapoznali się również ze wspomnieniami dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie.

Projekcja filmu w każdej klasie została poprzedzona wprowadzającym komentarzem nauczyciela.

 

trailer

djembed


 


PROJEKT PAMIĘĆ81 OGŁASZA 2 KONKURSY

 DLA  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1

 WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI

Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich

SZCZEGÓŁY

http://pamiec81.pl/index.php/2021/10/11/wojewodzki-konkurs-literacki/

2

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI

Tropiciele historii – poszukiwanie „Ludzi Solidarności

SZCZEGÓŁY

http://pamiec81.pl/index.php/2021/10/11/wojewodzki-konkurs-plastyczno-literacki/


Jako jedni z pierwszych, obecnie wśród wielu szkół  znaleźliśmy się na stronie projektu Pamiec81

Szukajcie nas na dole strony :)

http://pamiec81.pl/index.php/szkolne-miejsca-patriotyczno-historyczne-region-slasko-dabrowski/


Naszą szkołę znajdziecie także na mapie uczestników projektu Pamiec81

http://pamiec81.pl/index.php/2021/10/10/szkoly-biorace-udzial-w-projekcie-mapa/


WE WRZEŚNIU 2021 ROKU PRZYSTĄPILIŚMY DO PROJEKTU

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!

EKSPONUJĄC W CENTRALNEJ CZĘŚCI SZKOŁY, W WIDOCZNYM MIEJSCU

Wystawa

wystawa 2

Hol

Hol 1

plakat Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI PROJEKTU

Plakat

 

szczegóły dotyczące uzyskania certyfikatu