Witamy na stronie Akademii Wolontariusza

" Promyczek"

Logo 1

 

Rok Szkolny 2022/2023

 

 

REGULAMIN AKADEMII WOLONTARIUSZA „PROMYCZEK”

 

 

10 marca nasi wolontariusze

udali się do Domu Pomocy Społecznej „Republika” w Chorzowie, by przekazać dary dla mieszkańców tego domu
i przy okazji spotkać się z nimi.

Zbieraliśmy guziki, koraliki, wstążki, koronki, które zostaną wykorzystane na zajęciach arteterapii.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom, którzy tak hojnie wsparli tę akcję.

 

 Zbiórka żołędzi dla POGOTOWIA LEŚNEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2021/2022

Struktura

Przewodnicząca: Wiktoria Kaleta

Zastępca: Anna Czarnecka

Skarbnik: Paulina Żak

 

Opiekunowie: p. A. Olczyk, p. A. Gładysz, p. J. Dziuba, s. K. Hałas     

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA - pobierz              

 

KU] Lista członków - Komisja ds. Ulepszeń - Mrucznik Role Play

Nasze działania w roku szkolnym 2021/2022

 

Silesia Marathon 2021

KU] Lista członków - Komisja ds. Ulepszeń - Mrucznik Role Play

Nasze działania :

 

Plan pracy Akademii na rok szkolny 2021/2022

lp

Działanie

termin

1.      

Promocja działań wolontaryjnych w środowisku szkolnym, pozyskanie nowych członków

 

Wrzesień 2021

 

2.      

Ustalenie struktury akademii, przydział zadań

3.      

Warsztaty dla wolontariuszy

Październik 2021

4.      

Udział w akcji „ Silesia Marathon 2021”

5.      

Zbiórka żywności dla potrzebujących

Listopad 2021

6.      

Przygotowanie upominków świątecznych

Grudzień 2021

7.      

Posumowanie działalności w I półroczu

Styczeń 2022

8.      

Akcja z inicjatywy uczniów

Luty 2022

9.      

Warsztaty dla wolontariuszy

Marzec 2022

10.   

Zbiórka żywności dla potrzebujących

Kwiecień 2022

11.   

Warsztaty  literacko plastyczne dla przedszkolaków

Maj 2022

12.   

Podsumowanie działań w roku szkolnym

Czerwiec 2022

KU] Lista członków - Komisja ds. Ulepszeń - Mrucznik Role Play

 

Rok szkolny 2020/2021 

 

Nasze działania w tym roku szkolnym

1. Udział w Maratonie Silesia

2. Zbiórka " Światowy Dzień Ubogich"

 

Plan pracy Akademii Wolontariusza „ Promyczek”

na rok szkolny 2020/2021

 Celem Akademii Wolontariusza:

 • przygotowanie uczniów do pełnienie w przyszłości funkcji wolontariusza
 • zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pracy dla innych
 • kształtowanie u dzieci postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych
 • podejmowanie aktywnych działań w ramach akcji charytatywnych organizowanych na terenie szkoły
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej
 • prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu wiedzy wolontaryjnej
 • promocja idei wolontariatu w środowisku szkolnym
 1. Zakres działania:
 • organizowanie i przeprowadzanie akcji charytatywnych na terenie szkoły
 • udział w szkoleniach przyszłych wolontariuszy
 • nawiązywanie współpracy z organizacjami wolontaryjnymi, fundacjami
 1. Plan działań

 

lp

Działanie

termin

1.      

Promocja Akademii w środowisku szkolnym, pozyskanie nowych członków

 

Wrzesień 2020

 

2.      

Ustalenie struktury akademii, przydział zadań

3.      

Konkurs szkolny na logo Akademii

Październik 2020

4.      

Warsztaty dla wolontariuszy

5.      

Akcja z inicjatywy uczniów

6.      

Zbiórka żywności dla potrzebujących

Listopad 2020

7.      

Akcja „ Radosne święta”

Grudzień 2020

8.      

Posumowanie działalności w I półroczu

Styczeń 2021

9.      

Akcja z inicjatywy uczniów

Luty 2021

10.   

Warsztaty dla wolonatariuszy

Marzec 2021

11.   

Wielkanocne ozdabianie – upominki dla chorych dzieci

Kwiecień 2021

12.   

Warsztaty  literacko plastyczne dla przedszkolaków

Maj 2021

13.   

Podsumowanie działań w roku szkolnym

Czerwiec 2021

Regulamin Akademii Wolontariusza „ Promyczek”

 

Postanowienia ogólne

Wolontariat to świadoma, dobrowolna i nieodpłatna działalność na rzecz innych.

Członkiem Akademii może zostać każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 17 jeżeli wypełni deklarację przystąpienia podpisaną przez rodziców/ opiekunów dziecka.

Akademia zostaje powołana z inicjatywy Społeczności Uczniowskiej.

Cele i zakres działania

1. Celem Akademii Wolontariusza:

przygotowanie uczniów do pełnienia w przyszłości funkcji wolontariusza

zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pracy na innych

kształtowanie u dzieci postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych

podejmowanie aktywnych działań w ramach akcji charytatywnych organizowanych na terenie szkoły

wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej

prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu wiedzy wolontaryjnej

promocja idei wolontariatu w środowisku szkolnym

2. Zakres działania:

organizowanie i przeprowadzanie akcji charytatywnych na terenie szkoły

udział w szkoleniach przyszłych wolontariuszy

nawiązywanie współpracy z organizacjami wolontaryjnymi, fundacjami

Struktury Akademii

Opiekunami Akademii są nauczyciele szkoły - wolontariusze.

Akademia posiada Radę Wolontariatu powoływaną spośród jej członków .

Członkami grupy zostają uczniowie, którzy dostarczą deklarację uczestnika podpisaną przez rodzica/ opiekuna.

Kodeks etyczny wolontariusza

Być pewnym – Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym – Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym – Zgłaszaj sugestie, nie uderzaj w innych.

Przestrzegać zasad – Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie – Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.

Chętnie uczyć się – Rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać – Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – Będziesz pracował lepiej i zwiększą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą, na której można polegać – Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole – Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny

 

Regulamin

określający zasady dokonywania wpisów w części świadectwa

dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia w formie działalności w wolontariacie

w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach

  

W części świadectwa dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się – osiągnięcia w zakresie aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu w środowisku szkolnym lub poza nim.

Warunki jakie musi spełniać uczeń, aby jego działalność została umieszczona na świadectwie szkolnym:

a) wypełnienie karty zgłoszenia do Akademii Wolontariusza „ Promyczek” oraz otrzymanie karty aktywności

b) zgromadzenie 30 punktów

- udział w akcji trwającej przynajmniej 5h – 10 pkt.

- udział w akcji trwającej 3 - 4 h – 7 pkt.

- udział w akcji trwającej 1-2 h – 5 pkt.

- udział w krótszych akcjach 1 pkt.

b) działalność punktowana musi odbywać się poza czasem lekcji

Wpisów dokonuje się na podstawie przedstawionych przez ucznia zaświadczeń oraz podpisanej przez opiekuna Akademii karty aktywności dostarczonych w terminie do 10 dni przed zakończeniem roku szkolnego.

Wpisu na świadectwie w rubryce szczególne osiągnięcia dotyczące wolontariatu dokonuje nauczyciel wychowawca.

W przypadku wolontariatu poza środowiskiem szkolnym wpisu na świadectwie dokonuje się na podstawie zaświadczenia zawierającego zakres oraz czas trwania działań wolontaryjnych od opiekuna tej organizacji. Udział w tych akcjach jest rozliczany zgodnie z punktem 2 b niniejszego regulaminu. Kserokopię dokumentu dołącza się do arkusza ocen ucznia.

Na świadectwie ukończenia szkoły umieszcza się wpisy dotyczące wolontariatu, biorąc pod uwagę cały okres nauki w szkole.

 

 Za działalność otrzymaliśmy certyfikat akcji

"Razem na święta"

 PLAN PRACY AKADEMII NA ROK SZKOLNY 2019/2020

lp

Działanie

termin

 

Promocja Akademii w środowisku szkolnym, pozyskanie nowych członków

 

Wrzesień 2019

 

 

Ustalenie struktury akademii, przydział zadań

 

Warsztaty dla wolontariuszy

 

Udział w Silesia Marathon – obsługa punktu odżywczego

Październik 2019

 

Akcja z inicjatywy uczniów

 

Zbiórka żywności dla potrzebujących

Listopad 2019

 

Akcja „ Radosne święta”

Grudzień 2019

 

Posumowanie działalności w I półroczu

Styczeń 2020

 

Akcja z inicjatywy uczniów

Luty 2020

 

Warsztaty dla wolontariuszy

Marzec 2020

 

Wielkanocne ozdabianie – upominki dla chorych dzieci

Kwiecień 2020

 

Warsztaty dla przedszkolaków

Maj 2020

 

Podsumowanie działań w roku szkolnym

Czerwiec 2020

 

 

Nasza działalność:

 

Regulamin Akademii Wolontariusza „ Promyczek”

 

Postanowienia ogólne

Wolontariat to świadoma, dobrowolna i nieodpłatna działalność na rzecz innych.

Członkiem Akademii może zostać każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 17 jeżeli wypełni deklarację przystąpienia podpisaną przez rodziców/ opiekunów dziecka.

Akademia zostaje powołana z inicjatywy Społeczności Uczniowskiej.

Cele i zakres działania

1. Celem Akademii Wolontariusza:

przygotowanie uczniów do pełnienia w przyszłości funkcji wolontariusza

zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pracy na innych

kształtowanie u dzieci postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych

podejmowanie aktywnych działań w ramach akcji charytatywnych organizowanych na terenie szkoły

wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej

prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu wiedzy wolontaryjnej

promocja idei wolontariatu w środowisku szkolnym

2. Zakres działania:

organizowanie i przeprowadzanie akcji charytatywnych na terenie szkoły

udział w szkoleniach przyszłych wolontariuszy

nawiązywanie współpracy z organizacjami wolontaryjnymi, fundacjami

Struktury Akademii

Opiekunami Akademii są nauczyciele szkoły - wolontariusze.

Akademia posiada Radę Wolontariatu powoływaną spośród jej członków .

Członkami grupy zostają uczniowie, którzy dostarczą deklarację uczestnika podpisaną przez rodzica/ opiekuna.

Kodeks etyczny wolontariusza

Być pewnym – Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym – Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym – Zgłaszaj sugestie, nie uderzaj w innych.

Przestrzegać zasad – Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie – Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.

Chętnie uczyć się – Rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać – Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – Będziesz pracował lepiej i zwiększą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą, na której można polegać – Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole – Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny

 

Regulamin

określający zasady dokonywania wpisów w części świadectwa

dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia w formie działalności w wolontariacie

w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach

 

 

W części świadectwa dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się – osiągnięcia w zakresie aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu w środowisku szkolnym lub poza nim.

Warunki jakie musi spełniać uczeń, aby jego działalność została umieszczona na świadectwie szkolnym:

a) wypełnienie karty zgłoszenia do Akademii Wolontariusza „ Promyczek” oraz otrzymanie karty aktywności

b) zgromadzenie 30 punktów

- udział w akcji trwającej przynajmniej 5h – 10 pkt.

- udział w akcji trwającej 3 - 4 h – 7 pkt.

- udział w akcji trwającej 1-2 h – 5 pkt.

- udział w krótszych akcjach 1 pkt.

b) działalność punktowana musi odbywać się poza czasem lekcji

Wpisów dokonuje się na podstawie przedstawionych przez ucznia zaświadczeń oraz podpisanej przez opiekuna Akademii karty aktywności dostarczonych w terminie do 10 dni przed zakończeniem roku szkolnego.

Wpisu na świadectwie w rubryce szczególne osiągnięcia dotyczące wolontariatu dokonuje nauczyciel wychowawca.

W przypadku wolontariatu poza środowiskiem szkolnym wpisu na świadectwie dokonuje się na podstawie zaświadczenia zawierającego zakres oraz czas trwania działań wolontaryjnych od opiekuna tej organizacji. Udział w tych akcjach jest rozliczany zgodnie z punktem 2 b niniejszego regulaminu. Kserokopię dokumentu dołącza się do arkusza ocen ucznia.

Na świadectwie ukończenia szkoły umieszcza się wpisy dotyczące wolontariatu, biorąc pod uwagę cały okres nauki w szkole.