HARMONOGRAM PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

 

W roku szkolnym 2022/23 bibliotekarzami w naszej szkole są: pani mgr Anna Marzec oraz pan mgr Robert Kajstura

Działania biblioteczne - rok szkolny 2022/2023

Praca z uczniami:

 1. Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych  z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień uczniów.
 2. Pomoc w wyszukiwaniu i kompletowaniu materiałów potrzebnych do konkursów.
 3. Inspirowanie czytelnictwa poprzez:
 4. porady bibliograficzne i rzeczowe,
 5. pomoc w pracy indywidualnej ucznia poprzez wyszukiwanie materiałów i  informacji znajdujących się w zbiorach biblioteki potrzebnych do rozwoju  intelektualnego i emocjonalnego dziecka,
 6. indywidualne rozmowy z czytelnikami,
 7. pomoc w doborze lektury zgodnej z zainteresowaniami i oczekiwaniami dziecka,
 8. reklamowanie pozycji książkowych  szczególnie polecanych   i wartościowych z pedagogicznego punktu widzenia,
 9. wystawy tematyczne.
 10. Upowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży:
 11. prowadzenie lekcji bibliotecznych (z uwzględnieniem wniosków wynikających z analizy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej),
 12. systematyczna praca z aktywem bibliotecznym,
 13. wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów,
 14. przygotowanie apelu patriotycznego – impreza środowiskowa „Spotkanie Pokoleń” – maj,
 15. organizacja i przeprowadzenie XI Szkolnego Konkursu Recytatorskiego w Gwarze Śląskiej – listopad,
 16. pasowanie na czytelnika – kl. Ia, Ib, Ic – styczeń,
 17. przeprowadzenie szkolnego konkursu czytelniczego „Czytam, więc jestem” – marzec,
 18. przeprowadzenie szkolnego konkursu czytelniczego „Pięknie czytam” dla kl. I-VIII – październik,
 19. akcja „Narodowe Czytanie”
 20. Zapolskiej – wrzesień,
 21. koordynacja konkursu „Wielka Liga Czytelników” – październik-maj,
 22. całoroczny konkurs na „Najlepszego czytelnika” w kl. I-III i IV-VIII,
 23. całoroczny konkurs na „Najlepiej czytającą klasę w szkole”,
 24. kółko biblioteczne „Spotkania z książką”.