Z  KART  HISTORII 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 17 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W KATOWICACH

 

Zapraszamy na seans filmowy

 

150 lat naszej szkoły

 

1870

 • Najstarszy zapis w Księdze Ucznia.

Była to wtedy szkoła niemiecka, mieściła się w wyburzonym już budynku u zbiegu ulic W. Korfantego i M. Karłowicza.

 

29 listopada 1922

 • Po powrocie Śląska do Macierzy została szkołą polską.
 • Otrzymała miano Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1, jej kierownikiem został Józef Prażmowski. W szkole istniała też jedna klasa niemiecka, którą kierował Franciszek Schmidt.

1924

 • Założono drużynę harcerską. Jej twórcami byli: kierownik szkoły Józef Prażmowski i Oswald Kozioł.

 

1925

 • Nadano Szkole imię Tadeusza Kościuszki.

 

luty 1939

 • Przeniesiono szkołę do nowego budynku przy ulicy Dekerta. Była to znowu szkoła niemiecka, która liczyła 139 uczniów uczących się w trzech oddziałach. Uczniowie hodowali jedwabniki, stąd rosnące dziś wokół szkoły morwy

 

 1940

 • Zajęcia odbywały się w czterech klasach i prowadziło je czterech nauczycieli.

 

13 lutego 1945

 • Kierownikiem polskiej szkoły został jej nauczyciel sprzed wojny – Alfons Dziuba. W tym dniu zgłosiło się do szkoły 800 uczniów z Wełnowca. Nauczano tylko języka polskiego, a nauka pozostałych przedmiotów polegała na zaznajomieniu z terminologią.

 

1947 / 1948

 • Powstała pierwsza pracownia przedmiotowa – pracownia fizyczna.

 

luty 1949

 • Pierwsze radio w szkole

 

marzec 1949

 • Zradiofonizowano szkołę.

 

wrzesień 1949

 • Zakłady Cynkowe „Silesia” zostały opiekunem szkoły.

 

kwiecień 1951

 • Przyłączono gminę Wełnowiec do Katowic. Szkoła od tego momentu ma nr 17. Szkole odebrano imię Tadeusza Kościuszki.
 • Kolejna pomoc dydaktyczna – epidiaskop.

 

1 kwietnia 1953

 • Z inicjatywy Polskiego Czerwonego Krzyża otwarto ambulatorium dentystyczn

 

1958

 • Szkoła otrzymała telewizor i aparat fotograficzny.

 

1958 / 1959

 • Założono pracownię biologiczną.

 

1959 / 1960

 • Pierwsze miejsce ucznia Andrzeja Liszki w konkursie „ Czy znasz Górny Śląsk jego dzieje i tradycje”.
 • Nauczycielka Halina Pawelak (później Praska) założyła 47 żeńską drużynę harcerską.

 

1962 / 1963

 • Inspektor Oświaty i Wychowania przydzielił szkole trzy maszyny do szycia marki „Łucznik” oraz piłę tarczową.

 

1963 / 1964

 • Uruchomiono pracownię robót ręcznych.
 • Założono na terenie szkoły XI Szczep Harcerski im. „Polan”.

 

1971 / 1972

 • Powołano na dyrektora szkoły pana Henryka Leszczyńskiego, zastępcą została

     pani Irena Olech.

 • Otwarto pracownię geograficzną.

 

1972 / 1973

 • Nowy dyrektor szkoły – pan Stanisław Klimas.
 • Otwarto nową pracownię biologiczną.

 

1973 / 1974

 • Dyrektorem szkoły została mgr Joanna Aleksandrowicz, zastępcą Anna Pasieka, a później Władysława Kajzer.

 

 • Nawiązano współpracę ze Związkiem Bojowników o Wolność i Demokrację, stąd szkoła otrzymała eksponaty związane z tradycją kościuszkowską. Zgromadzono je w pracowni historycznej.

 

19 marca 1979

 • Utworzono Izbę Pamięci w jednej z sali lekcyjnej, a następnie Izbę Tradycji w holu szkoły.

 

1980 / 1981

 • Powołano na dyrektora szkoły mgr Barbarę Wilczkiewicz, zastępcą nadal była pani Władysława Kajzer, a po niej mgr Małgorzata Lubojańska.

 

1985

 • Nadano szkole sztandar i przywrócono imię Tadeusza Kościuszki.

 

1986 / 1987

 • Dyrektorem szkoły została mgr Małgorzata Lubojańska, a funkcję zastępcy powierzono mgr Gizeli Kośny.
 •  Po raz pierwszy przyznano najlepszym klasom w szkole tytuły „Klas Sztandarowych”.
 • Wydano pierwszy numer gazety szkolnej.

 

1987 / 1988

 • Na XXXVI Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych zespół gimnastyki artystycznej uzyskał dwa I miejsca, zespół wokalno–ruchowy II miejsce, zespół instrumentalny II miejsce, zespół taneczny II miejsce. Zespoły działały pod kierunkiem mgr Anny Muchy i mgr Mirosławy Jagieło – Kałan.

 

1989 / 1990

 • Powstał hymn szkoły: muzykę napisał nauczyciel matematyki - pan Ireneusz Gajdosz, słowa – nauczycielka języka polskiego – pani mgr Iwona Kordek – Zając.
 • Uzyskanie Wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie „Młodość – Trzeźwość”.
 • Zorganizowano widowisko artystyczne w hali „Spodka” dla dzieci z katowickich szkół.
 • Uczeń Marek Dąbrowski zdobył X miejsce w Wojewódzkim Konkursie Geograficznym.

 

1990 / 1991

 • Rozstrzygnięto konkurs na dyrektora szkoły. Została nim sprawująca funkcję dyrektor szkoły - mgr Małgorzata Lubojańska, funkcję zastępcy powierzono mgr Grażynie Kotarskiej.

 

1991 / 1992

 • Kapitalny remont szkoły (kuchnia, sanitariaty, łaźnie) sfinansowany przez Urząd Miasta.
 • Uczennica Anna Rozkosz zdobyła wyróżnienie II stopnia w XXXIX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Młodzieży Szkół Podstawowych.
 • Zespół instrumentalny zdobył wyróżnienie „S” „Złota dziesiątka”.
 • Zespół gimnastyki artystycznej zdobył wyróżnienie I stopnia.
 • Uczennica Marzena Siwczyk zdobyła Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem „Przyroda – Twój Przyjaciel”.

 

1992 / 1993

 • Otwarto pracownię komputerową.

 

1993 / 1994

 • Szkoła otrzymała budynek przy ulicy Józefowskiej. Obiekt przeznaczono dla klas I – IV. Wicedyrektorem „małej” szkoły została mgr Jolanta Karcz.
 • Zespół instrumentalny zdobył najwyższe wyróżnienie – Grand Prix na festiwalu „Majwokal”.

 

1995 / 1996

 • Magdalena Janusz została Laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego.

 

1996 / 1997

 • Wyróżniono szkołę w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Świat widziany przez lupę” zorganizowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Warta” z okazji 75–lecia instytucji. Nagrodę indywidualną uzyskał Krzysztof Choromański.
 • Wyróżniono Macieja Bielnika za udział w Ogólnopolskim Konkursie Poczty Polskiej „Pocztowcy czekają na Twoje życzenia”.
 • Utworzono klasę ekologiczną, wychowawcą została Mirosława Malczewska.
 • Zorganizowano festiwal ekologiczny dla jedenastu katowickich szkół - reprezentacja szkoły zdobyła I miejsce.
 • Zakwalifikowano szkołę do pierwszej grupy szkół ekologicznych.
 • Udział szkoły w obchodach ,,Święta Dzielnicy” zorganizowanych z okazji 75-lecia przyłączenia Śląska do Macierzy, 40-lecia istnienia Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Uczniowie wystąpili z programem artystycznym przygotowanym pod kierunkiem nauczycieli.

                                                             

1997 / 1998

 • Uczeń Łukasz Zieliński zdobył wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Biblijnym.
 • Uczeń Michał Szafarski zdobył tytuł Mistrza Śląska gry w szachy w najmłodszej kategorii wiekowej.
 • Uczennica Aleksandra Willner zdobyła wyróżnienie I stopnia w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim.
 • XI miejsce ucznia klasy III Kamila Rechowicza w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.

 

1998 / 1999

 • Uczniowie Aleksandra Willner i Mikołaj Kujawa otrzymali wyróżnienie I stopnia w miejskim Konkursie Recytatorskim.

 

1999 / 2000

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przyznał szkole nagrodę 7500 zł za kształtowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów z przeznaczeniem na rozwój i modernizację placówki.
 • Nawiązanie współpracy z Radą Jednostki Pomocniczej Samorządu nr 11 Katowice – Wełnowiec – Józefowiec, w ramach której przygotowano autorskie programy popularyzujące tradycje i gwarę śląską w środowisku.

 

 2000 / 2001

 • Nawiązanie współpracy ze Związkiem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, w ramach której zorganizowano środowiskowe obchody świąt rocznicowych pod pomnikiem „Powstańców Śląskich” na wełnowieckich plantach oraz „Spotkania Pokoleń” z okazji Dnia Zwycięstwa.

 

2001 / 2002

 • Zorganizowanie wraz z klubem „Kolejarz 24” festynu sportowego dla czterech szkół podstawowych pod hasłem „Sportowa wiosna z 17”.
 • Utworzenie klasy sportowej o profilu szermierki. Trenerem i wychowawcą klasy został mgr Marcin Zieliński.
 • Opracowanie i wdrożenie Środowiskowego Programu Profilaktycznego pt.„Żyj zdrowo i z głową”, który koordynowała w szkole mgr Grażyna Kotarska.
 • XIV miejsce Dawida Tomczoka w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.
 • Wyróżnienie dla ucznia Michała Bary w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Cichy lot”.

 

2002 / 2003

 • Rozstrzygnięto konkurs na dyrektora szkoły. Została nim pani mgr Bogusława Bielnik, która funkcję zastępcy powierzyła pani mgr Aleksandrze Musioł i pani mgr Justynie Niedźwieckiej.
 • Utworzono klasę sportową o profilu piłka nożna. Trenerem i wychowawcą klasy został mgr Bogumił Markiel.
 • Zorganizowano pierwszy środowiskowy festyny sportowy dla czterech szkół „Pożegnanie lata z 17”.
 • Koordynatorem Środowiskowego Programu Profilaktycznego pt. ,, Żyj zdrowo i z głową" została mgr Katarzyna Czyż
 • Zainicjowanie Dni Otwartych dla rodziców i przyszłych uczniów naszej szkoły.
 • I miejsce uczniów Marcelego Pietrzczyka i Nicole Liszki w konkursie „Eko Asy z III klasy”.

 

2003 / 2004

 • Powstała pierwsza strona internetowa szkoły, twórcą której był pan Marcin Zieliński.
 • Założenie Spółdzielni Uczniowskiej „Pingwinek” przez panią Katarzynę Czyż.
 • Kompleksowa modernizacja obiektów sportowych – powstało nowoczesne boisko i bieżnia lekkoatletyczna z nawierzchnią tartanową.
 • Wyróżnienie dla uczennicy Doroty Zipper w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Jestem bezpieczny na drodze”.
 • Wyróżnienie dla projektu ekologicznego „Tropimy dzikie wysypiska śmieci” realizowanego w ramach V edycji programu „Rozpal niepokój o Ziemię” organizowanego przez Polski Klub Ekologiczny (drużyna w składzie: Paulina Tomaszewska, Magdalena Grabiwoda, Maciej Hadziński, Tomasz Kocot, Michał Nowaczkiewicz).
 • Wdrożenie innowacji pedagogicznej w klasie I „Do Europy tuż, tuż” przez panią mgr Dagmarę Pazio.
 • II miejsce Mateusza Kasprzaka, III miejsce Przemysława Pińskiego i III miejsce Luizy Hornik w Międzynarodowym Turnieju Szermierczym Dzieci w Szabli „Victis” (Wrocław).
 • I miejsce na liście Rocznej Młodzików w szermierce na szable za rok 2004w kategorii chłopców zdobył Przemysław Piński, II miejsce Mateusz Kasprzak,a III miejsce Mateusz Wicher. W kategorii dziewcząt I miejsce zdobyła Luiza Hornik, II miejsce - Magdalena Pasternak.
 • VII miejsce ucznia - Marcelego Pietrzczyka w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” - nagroda I stopnia.
 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Strażak – ratownik w akcji” dla ucznia Dawida Cwajkowskiego.
 • II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dannona.

 

2004 / 2005

 • I miejsce dla uczniów kl. III w Wojewódzkim Turnieju „Zbiórka dla Burka”.
 • I miejsce w konkursie ekologicznym „Żubry potrzebują Indian” w kategorii praca badawcza, zorganizowanym przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.
 • Wyróżnienie dla szkoły w Wojewódzkim Konkursie „Działania na rzecz ekorozwoju w placówkach oświatowo- wychowawczych województwa śląskiego” organizowanym przez Fundację „Silesia”.
 • „Gry i Zabawy Ruchowe” – I miejsce w międzyszkolnym konkursie sportowym.
 • Zawody Pływackie o Mistrzostwo Katowic Szkół Podstawowych - zajęcie I miejsca przez ucznia Mateusza Korzucha i III miejsca przez uczennicę Katarzynę Goc.
 • IV Defilada Pływacka Szkół Podstawowych – I miejsce w stylu klasycznym i II  w stylu motylkowym zdobył uczeń Mateusz Korzuch.
 • III miejsce w VI Festiwalu Małych Form – przegląd teatrów i kabaretów szkolnych – „Grand Prix” na Środowiskowym Przeglądzie Form Teatralnych.
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” - zajęcie 12 miejsca przez ucznia Mariusza Nowaka (II nagroda), 17 miejsca przez ucznia Aleksandra Pnia (III nagroda) i Marcela Pietrzczyka– (II nagroda).

 

2005/2006

 • I miejsce dla Wioletty Liberskiej, II miejsce dla Barbary Sołowiej, III miejsce dla Katarzyny Orlop w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Woda – Bezpieczeństwo – Ja”.
 • Michał Urbański zdobył I miejsce w Wielkim Ogólnopolskim Konkursie „Zwierzenia o zwierzętach” w kategorii prac multimedialnych.
 • I i VI miejsce w Wojewódzkim Turnieju „Młody Znawca Płazów”.
 • Wyróżnienia dla uczniów: Agaty Masiewicz, Mariusza Nowaka i Aleksandry Witek w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.

 

2006/2007

 • Otwarcie Szkolnego Centrum Multimedialnego, które powstało ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • I miejsce w organizowanym przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska wojewódzkim konkursie ekologicznym „Żubry potrzebują Indian” zajęli uczniowie Mariusz Nowak, Ewa Matynia, Katarzyna Goc, Katarzyna Zarębska, Magdalena Niemiec.
 • III miejsce dla Karoliny Pradeli X miejsce dla Patrycji Pełki w Międzynarodowym Turnieju Szermierczym Dzieci „Challenge Wratislavia 2007”.
 • II miejsce dla Patrycji Pełki, V miejsce dla Karoliny Pradeli i VII miejsce dla Agaty Masiewicz w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Szermierczych Młodzików.
 • I i II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ornitologicznym „Zostanę Ornitologiem” organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach zdobyli uczniowie: Kordian Izmer, Anna Koniuszy, Sabina Sobczak, Joanna Filozof, Marek Czarnecki i Mariusz
 • III miejsce dla uczennicy Agaty Masiewicz w szabli dziewcząt na „International Child Fencing Tournament, Wrocław 2007”.

 

2007/2008

 • Konkurs na dyrektora szkoły wygrała pani mgr Aleksandra Musioł, a funkcję wicedyrektora powierzono pani mgr Justynie Niedźwieckiej.
 • Uczeń Maciej Zdolski zajął III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim.
 • Uczennica Gabriela Krętosz zajęła V miejsce w pływaniu stylem klasycznym w mistrzostwach okręgu Ligii Klubów Śląskich.
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” - wyróżnienie II stopnia zdobyli uczniowie: Natalia Kocurek, Piotr Kaleta, Igor Charytanowicz, Arkadiusz Kućmierz, Dominik Uchnast, Krystian Gabryel, Daniel
 • I miejsce dla Joanny Filozof, Marka Czarneckiego, Mariusza Nowaka oraz V miejsce dla Pauliny Bietkał, Dominiki Gładeckiej i Łukasza Guzegow Wojewódzkim Konkursie Ornitologicznym „Zostanę Ornitologiem”.
 • Ogólnopolska Lista Klasyfikacyjna Młodzików w Szabli Dziewcząt – I miejsce dla Patrycji Pełki, III miejsce dla Karoliny Pradeli i V miejsce dla Katarzyny Grzegorzewskiej
 • III miejsce dla Patrycji Pełki w Mistrzostwach Śląska Juniorów Młodszych (do lat 18).
 • II miejsce dla Patrycji Pełki i V miejsce dla Karoliny Pradeli w Międzynarodowym Turnieju Szermierczym Dzieci „Challenge Wratislavia”.
 • I miejsce w XXXVI miejskich eliminacjach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego.
 • I miejsce w XXXVI wojewódzkich eliminacjach OMTTK- Częstochowa.
 • III miejsce w Ogólnopolskim Finale OMTTK – Kamieńczyk
 • Kompleksowa wymiana okien, drzwi i oświetlenia w pomieszczeniach szkolnych.
 • Zakupiono nowoczesny sprzęt audiowizualny, w tym telewizor „LD”do Szkolnego Centrum Multimedialnego.
 • Zrekonstruowano historyczne ogrodzenie szkoły.

 

2008/2009

 • Nagroda I stopnia dla Łukasza Ochwała i 6 nagród 2 stopnia dla Marcina Wilkopa, Pauliny Soboszek, Aliny Malik, Weroniki Pawłowskiej, Igora Charytanowicza, Daniela Kicy w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.
 • VIII miejsce w Międzynarodowym Turnieju Szermierki Dzieci „ Challange Wratislavia” dla Sebastiana Ziai.
 • Bardzo dobry wynik dla Sonii Zdolskiej w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Ekoplaneta”.
 • I miejsce dla szkoły w Ogólnopolskim Konkursie na „Najlepszy klub turystyczno – krajoznawczy” (etap wojewódzki).
 • I miejsce (drużynowo) dla Elżbiety Kawal, Aliny Malik i Soni Zdolskiejw V Wojewódzkim Turnieju „Młody Znawca Płazów”.
 • I miejsce (drużynowo) dla Beaty Sączewskiej, Karoliny Baron i Martyny Remblewskiej w III Wojewódzkim Turnieju „Zostanę Ornitologiem”.
 • Tytuł Laureata dla Aliny Malik w Międzynarodowym Konkursie Fotografii Ekologicznej „Wędrówki z kroplą wody”.
 • Tytuł Laureata dla Daniela Kicy w miejskim konkursie „Mała Olimpiada Matematyczna”.
 • I miejsce dla Kamili Psiuk w miejskim konkursie matematycznym „Zwierzaki-cudaki”.
 • I miejsce dla Małgorzaty Gorol w miejskim konkursie plastycznym „Jak Leonardo namaluj własną Mona Lisę”.
 • I miejsce dla Julii Grudzień w miejskim konkursie „Już pięknie czytam”.
 • Rozpoczęcie realizacji programu „Comenius – uczenie się przez całe życie” (temat: „Życie w zamkach i pałacach”(nasi partnerzy - szkoły z Wielkiej Brytanii, Włoch, Turcji, Holandii i Czech).
 • Podsumowanie projektu „Lindgrenada” realizowanego przez panią Agnieszkę Kowalczyk w ramach festiwalu kultury nordyckiej „Nordalia 2008” z udziałem przedstawiciela ambasady szwedzkiej.
 • Bicie rekordu Guinesa w kozłowaniu piłką koszykową.

 

2009/2010

 • Realizacja autorskiego projektu ekologicznego nauczyciela przyrody pani Agnieszki Kowalczyk  „Dom nad rozlewiskiem”.
 • I miejsce dla Magdaleny Adamszek, II miejsce dla Oliwii Brol i III miejsce dla Pauliny Misterki,Niny Bierońskiej i Tomasza Gądzika w Wojewódzkim Turnieju „Pierwszy krok szermierczy”.
 • Wydanie płyty z nagraniem „Piosenki o Sznupku” w wykonaniu zespołu wokalno- instrumentalnego „Allegretto” pod kierunkiem pana Marcina Szymika.
 • Tytuł Finalisty w Konkursie Interdyscyplinarnym dla ucznia Igora Charytanowicza.
 • I miejsce dla Agnieszki Zacharskiej w Międzyszkolnym Konkursie Literackim „Fryderyk Chopin moją inspiracją”.
 • Dyplom Laureata dla Agnieszki Zacharskiej za publikację utworu poetyckiego w VII tomie „Antologii Poezji Dziecięcej”  w ramach Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego dla szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Zakończenie realizacji programu „Comenius – uczenie się przez całe życie”-temat: „Życie w zamkach i pałacach”(nasi partnerzy - szkoły z Wielkiej Brytanii, Włoch, Turcji, Holandii i Czech).
 • Zmodernizowano Szkolną Izbę Tradycji.
 • Doposażenie świetlicy szkolnej ze środków MEN w ramach akcji „Radosna Szkoła”.

 

2010/2011

 • I miejsce w miejskich eliminacjach OMTTK wśród szkół podstawowych dla drużyny w składzie: Patrycja Deptułą, Klaudia Iwaniec, Bartłomiej Poser.
 • Realizacja programu „Comenius – uczenie się przez całe życie” (temat: „Jak mogę Ci pomóc Ziemio?” (nasi partnerzy – szkoły z Turcji i Słowacji).
 • Wizyta w szkole księdza biskupa Gerarda Bernackiego.
 • I miejsce w Miejskim Konkursie Profilaktycznym „Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka” dla Wiktorii Pawliszewskiej.
 • Tytuł Laureata w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur matematyczny” dla  ucznia Adama Kośnego, wyróżnienie dla uczniów : Alicji Ochwał,  Pauliny Soboszek i Adriana Gabryela.
 • III miejsce dla szkoły w Wojewódzkim Konkursie „Na najciekawsze obchody Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej”.
 • II miejsce dla uczennicy Oliwii Brol,  VI miejsce dla  uczennicy Pauliny Misterkiw VI Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy – Szabla.
 • III miejsce dla drużyny (Oliwia  Brol, Magdalena Adamaszek, Paulina Misterka, Magdalena Purzyńska) w ,,Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Szabli Dziewcząt”.
 • III miejsce dla drużyny uczniowskiej  (Sebastian Ziaja, Tomasz Gądzik) w ,,Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Szabli Chłopców”.
 • III miejsce dla drużyny  uczniowskiej (Patrycja Deptuła, Klaudia Iwaniec, Bartłomiej Poser) w Finałach Wojewódzkich XXXIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego.
 • I miejsce dla uczennicy Magdaleny Adamaszek w Mistrzostwach Katowic Szkół Podstawowych w czwórboju lekkoatletycznym.
 • Wymiana instalacji elektrycznej w korytarzu szkoły, odnowienie pokoju nauczycielskiego, toalety nauczycielskiej, przygotowanie pomieszczenia do obsługi monitoringu szkoły.
 • Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego.

 

2011/2012

 • Kontynuacja realizacji programu „Comenius”- wizyta robocza delegacji szkolnej w Turcji.
 • I miejsce w Turnieju Gier i Zabaw Klas III ,,Od smyka do zawodnika”.
 • I miejsce SP nr 17 w  Międzyszkolnym trójboju Trauguttowskim.
 • Publikacja utworu poetyckiego uczennicy Pauliny Niemiec w IX tomie Antologii Poezji Dziecięcej.
 • Ukazanie się artykułów w prasie lokalnej promujących SP17, m. in.  gazetka parafialna „Przystaneczek”-„ Zaproszenie na Rodzinny Wieczór w SP17”;  biuletyn katowickiego oddziału ZNP „Iskierka” -  ,,Szkoła pełną parą”,
 • artykuł w Magazynie Szkolnym – „Pomagają Ziemi”.
 • Promocja szkoły w telewizji:  aktualności TVP Katowice – 17.V.11r. -wywiad z dyrektorem szkoły;  serwis TVN 24 – 17.V.11r. - wywiad z dyrektorem szkoły;  aktualności TVP Katowice- prezentacja działań szkoły w ramach realizacji zadań programu „Szkoła bez przemocy”.
 • Remont schodów i stopnic na boisku szkolnym przy ulicy Dekerta.
 • Remont 4 sal lekcyjnych.

 

2012/2013

 • Sprawowanie funkcji dyrektora  szkoły w  kadencji 2012-2017 powierzono dotychczasowemu   dyrektorowi  szkoły -  mgr  Aleksandrze Musioł, funkcję wicedyrektora powierzono dotychczasowemu wicedyrektorowi szkoły mgr Justynie Niedźwieckiej.
 • Uroczyste odsłonięcie Tablicy Prymusów Szkoły podczas Święta Szkoły pod hasłem „Utalentowana 17 z Ekologią za Pan Brat”.
 • Nominacja ORE do wyróżnienia szkoły za działania na rzecz rozpoznawania i rozwijania zainteresowań, predyspozycji i zdolności najmłodszych uczniów w szkole (nasza szkoła zaliczyła się do grona 140 szkół w Polsce, które otrzymały tę nominację).
 • Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Ptaki w mieście – wspólna przestrzeń” dla Jakuba Dyla.
 • Dyplom laureata dla Pauliny Niemiec za publikację utworu poetyckiego w IX tomie Antologii Poezji Dziecięcej w ramach Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego.
 • Powstanie placu zabaw przy szkole.
 • Remont świetlicy szkolnej i wymiana części okien w obiekcie przy ulicy Józefowskiej.
 • Remont elewacji budynku szkoły, sklepiku szkolnego, gabinetu pedagoga, 5 sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, boiska.
 • Wymiana okien w budynku przy ulicy Józefowskiej.
 • Otwarcie nowoczesnej kuchni i stołówki szkolnej.

 

2013/2014

 • Udział w akcji  „Narodowe Czytanie”- dzieł Aleksandra Fredry z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – gościem szkoły był aktor Bernard Krawczyk.
 • Wyróżnienie ORE dla szkoły za udział w realizacji zadania „Rozwijanie zdolności najmłodszych uczniów w szkole” (nasza szkoła znalazła się w gronie 50 placówek z całego kraju, które otrzymały to wyróżnienie).
 • I nagroda dla szkoły za przedstawienie jasełek w XVI Festiwalu i Konkursie Widowisk Kolędniczych i Obrzędowych „Herody 2014”.
 • I miejsce w turnieju szermierczym dla dzieci ze szkół podstawowych w szabli dziewcząt dla Marty Jakimowicz.
 •  I miejsce w turnieju szermierczym dla dzieci ze szkół podstawowych w szabli chłopców dla Mikołaja Tyli.
 • I miejsce w II Powiatowym Konkursie Fotograficzno-Plastycznym dla Marty Jakimowicz.
 • II miejsce w VIII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiadzie dla Jakuba Dyla.
 • Dyplomy Laureatów ogólnopolskiego konkursu w ramach kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla Wiktorii Kucharczyk i Bartosza Kowalskiego.
 • Bardzo dobry wynik (I miejsce w rankingu szkół w Katowicach w kategorii „kittens”) w konkursie z języka angielskiego FOX 2014 zdobyli uczniowie  Łukasz Jakimowicz i Jakub Kaczmarek.
 • Zwycięstwo w organizowanym przez pana Leszka Piechotę Senatora RP konkursie „Moja Polska w 2050 roku” uczennicy Doroty Antosz oraz ucznia  Mikołaja Damka (dodatkowa nagroda – wizyta w Senacie RP).
 • Założenie internetu w budynku przy ulicy Józefowskiej.
 • Założenie Akademii Wolontariusza „Promyczek” przez panią Agnieszkę Olczyk.
 • Opracowanie przez panią Ewelinę Zbrońską- Langner ,,Szkolnego Systemu Wspierania Zdolności Uczniów” w ramach Ogólnopolskiego Programu ,,Szkoły Odkrywców Talentów.”
 • Ewaluacja Zewnętrzna  Problemowa – uzyskanie przez szkołę wysokiego wyniku A, A, B.

 

2014/2015

 • Tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki zdobyła uczennica Olga
 • Tytuł Laureata Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Polskiego „Olimpus” zdobyli uczniowie Jakub  Kaczmarek i Piotr Gryglaszewski.
 • Tytuł Laureata Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Olimpus” zdobył uczeń Piotr Gryglaszewski.
 • Tytuł Laureata Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego „Olimpus” zdobyli Zuzanna Szaniewska i Piotr Gryglaszewski.
 • I miejsce  w teście kompetencji szermierza w ramach I Pucharu  Europy Młodzieżowców zdobyła  uczennica Zuzanna May.
 • I miejsce dla ucznia  Piotra Wasika i III miejsce dla ucznia  Jakuba Dyla w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Niepodległa. Tradycja w zderzeniu ze współczesnością".
 • I miejsce dla ucznia Jakuba Dyla w konkursie plastycznym w ramach IX Ogólnopolskiej Olimpiady Franciszkańskiej.
 • I miejsce dla ucznia Jakuba Dyla i III miejsce dla uczennicy Weroniki Syrkiewiczw IV Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Plastycznym „Siatkówka – Sport, co łączy a nie dzieli”.
 • II miejsce dla ucznia Jakuba Dyla w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga”.
 • Tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Szkoła marzeń” (organizator - Senator Leszek Piechota) zdobyła uczennica Alicja Matyasik.
 • I miejsce (w rejonie) dla ucznia Jakuba Kaczmarka i II miejsce (w rejonie) dla ucznia Łukasza Jakimowicza w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX”.
 • I miejsce dla ucznia Jakuba Kaczmarka w Miejskim Konkursie Wiedzy Biblijnej.
 • Tytuł Laureata Powiatowej „Małej Olimpiady Matematycznej” zdobył uczeń Piotr Karolak.
 • I miejsce dla uczennic Natalii  Bąk i Anny Ksiądz  w konkursie „Katowice Moich Marzeń”.
 • Naprawa infrastruktury boisk.
 • Remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych.
 • Zgłoszenie projektu zadania do „Budżetu Obywatelskiego 2016” (doposażenie sali informatycznej w specjalistyczny sprzęt multimedialny i komputerowy).

 

2015/2016

 • Powierzenie stanowiska drugiego Wicedyrektora Szkoły pani mgr Katarzynie Czyż.
 • Koordynatorem Środowiskowego Programu Profilaktycznego pt. ,, Żyj zdrowo i z głową" została mgr Gabriela Burzyńska
 • III miejsce dla ucznia Pawła Norasa w Międzynarodowym Turnieju Szermierczym Młodzików.
 • Tytuł Laureata Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Polskiego „Albus” zdobył uczeń Jan Gryglaszewski.
 • Tytuł Laureata Ogólnopolskiego Konkursu z Przyrody „Albus” zdobył uczeń Jan Gryglaszewski.
 • Tytuł Laureata Ogólnopolskiego Konkursu z Matematyki „Albus” zdobyli uczniowie Piotr Gryglaszewski, Amelia Rucińska, Dawid Siekański, Jakub Terlecki i Szymon Adamaszek.
 • Tytuł Laureata Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego „Olimpus” zdobyli uczniowie Piotr Gryglaszewski i Jakub Cichoń.
 • Tytuł Laureata Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Olimpus” zdobyli uczniowie Piotr Gryglaszewski, Dawid Siekański i Amelia Rucińska.
 • III miejsce (drużynowo) dla uczniów Piotra Gryglaszewskiego, Jana Gryglaszewskiego i Tymona Dziechciarza w Ogólnopolskim Konkursie „Wielka Liga Czytelników”.
 • Tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego zdobył uczeń Jakub Kaczmarek.
 • Tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki zdobyli uczniowie  Piotr Gryglaszewski i Dawid Siekański.
 • Tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Nudna Matematyka” zdobyli uczniowie Małgorzata Pardela, Piotr Gryglaszewski, Dawid Siekański.
 • Tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego zdobył uczeń Jan Gryglaszewski.
 • Tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu „Mała Olimpiada Matematyczna” zdobyli uczniowie Szymon Adamaszek, Piotr Gryglaszewski, Dawid Siekański.
 • I miejsce dla uczennicy Marii Śmietańskiej w I Miejskim Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym „Cztery pory roku”.
 • I miejsce dla uczennicy Marii Śmietańskiej w XIII Miejskim Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym.
 • I miejsce dla uczennicy Aleksandry Rutkowskiej w Miejskim Konkursie „Eko-przyjaciel planety Ziemia”.
 • I miejsce (drużynowo) dla uczniów Marii Widery, Piotra Gryglaszewskiego i Amelii Rucińskiej w Miejskim Konkursie Czytelniczym „Jak dobrze znasz Harrego Pottera?”
 • I miejsce (drużynowo) dla uczniów Wiktorii Wojtyczki, AgnieszkiCzuchry i Jakuba Kaczmarka w Miejskim Turnieju Czytelniczym dla Szkół Podstawowych „Tajemnica Archeo”.
 • Tytuł Laureata Miejskiego Konkursu Plastycznego „Czar Katowic, rodzinne odkrywanie miasta” zdobyła uczennica Magdalena Juszcze.
 • I miejsce (drużynowo) dla uczniów Piotra Gryglaszewskiego, Dawida Siekańskiego, Adrianny Chmielowskiej, Wiktorii Wojtyczki i Szymona Adamaszka w Miejskim Biegu Patrolowym.
 • I miejsce dla uczennic Anny Czuchry i Agnieszki Czuchry w Rejonowych Zawodach w Turnieju Badmintona oraz Mistrzostwach Katowic w Badmintonie.
 • Współpraca z organizacją ParamedicalEducational Trust – korespondencja uczniów naszej szkoły z uczniami w Melpete w Indiach Południowych.
 • Współpraca ze szkołą w St. Benet’s w Wielkiej Brytanii – korespondencja uczniów kl. III-VI.
 • Realizacja projektu „Budżet Obywatelski 2016” – modernizacja pracowni komputerowej.
 • Remont sali terapii pedagogicznej razem z zapleczem sanitarnym przy ul. Józefowskiej.
 • Zakupdo biblioteki szkolnej nowości wydawniczych (185 książek) w ramach programu „Książki naszych marzeń”.

 

2016/2017

 • Tytuł Laureata w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego „Multitest” zdobył Jan Gryglaszewski.
 • Tytuł Laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Przyrody „Olimpus” zdobył Jan Gryglaszewski.
 • Tytuł Laureata w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Galileo” zdobyli Maria Śmietańska, Izabela Kołdasz i Michał Pardela.
 • Tytuł Laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Historii „Olimpus” zdobyła Maria Śmietańska.
 • Tytuł Laureata w Ogólnopolskim Dyktandzie Szkolnym zdobyli Michał Pardela i Jan Gryglaszewski.
 • Tytuł Laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Przyrody „Olimpus” zdobyli Maria Śmietańska i Kamil Winczakiewicz.
 • Tytuł Finalisty w Wojewódzkim Konkursie „Mała Olimpiada Matematyczna” zdobył Jan Gryglaszewski.
 • Tytuł Laureata w Wojewódzkim Konkursie „Nudna Matematyka” zdobyła Maria Śmietańska.
 • I miejsce w II Wojewódzkim Festiwalu Talentów zdobył Kamil Winczakiewicz.
 • Rozpoczęcie międzynarodowego projektu Erasmus+ „Otwórz się na zmiany – nowoczesny nauczyciel we współczesnej Europie”.
 • Współpraca ze szkołą St. Benet’s w Wielkiej Brytanii – korespondencja uczniów kl. III – VI.
 • Zakup do biblioteki szkolnej nowości wydawniczych (1003 książki i 71 audiobooków) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
 • Zgłoszenie projektu zadania do „Budżetu Obywatelskiego 2017” - modernizacja i renowacja szatni szkolnej przy ul. Dekerta.
 • Publikacja o szkole na stronie ORE na temat Festiwalu Nauki ,,Odkrywamy Talenty 2017

 

2017/2018

 • Wyróżnienie dla szkoły w Ogólnopolskim Programie Ekologicznym „Zaadoptuj rzekę”.
 • Tytuł Laureata w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki „Leon” zdobyli Ksawery Dłubis, Maria Śmietańska, Jan Gryglaszewski, Patryk Susek, Mateusz Kędziora i Tymon Dziechciarz.
 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Albus” zajęła Maria Śmietańska.
 • III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Albus” zajął Jan Gryglaszewski.
 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Stulecie Odzyskania Niepodległości – „Modlitwa za Ojczyznę” zdobył Maciej Dyl.
 • Tytuł Laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Języka Polskiego „Olimpus” zdobyły Emilia Jagielska i Wiktoria Kaleta.
 • Tytuł Laureata w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego „Albus” zdobyły Emilia Jagielska i Wiktoria Kaleta.
 • III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego „Galileo” zdobyła Wiktoria Kaleta.
 • Tytuł Laureata w Wojewódzkim Konkursie „Mała Olimpiada Matematyczna” zdobył Jan Gryglaszewski.
 • Tytuł Finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki zdobył Jan Gryglaszewski.
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Sznupek radzi” zajęła Anna Ksiądz.
 • Realizacja międzynarodowego projektu Erasmus+ „Otwórz się na zmiany – nowoczesny nauczyciel we współczesnej Europie” – udział nauczycieli w metodycznym kursie w Edynburgh School of English /prowadzenie lekcji otwartej „Microteaching”.
 • Zorganizowanie w szkole konferencji dla nauczycieli z Islandii – poznanie systemu oświaty w Polsce.
 • Współpraca ze szkołą Stockport w Wielkiej Brytanii.
 • Zgłoszenie projektu zadania „Budżet Obywatelski 2018” - modernizacja szkolnego terenu sportowo-rekreacyjnego, a w szczególności istniejącej bieżni i wbudowanie nowej zeskoczni do skoku w dal.

 

2018/2019

 • Tytuł Laureata Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Multitest” zdobyli Maria Śmietańska, Wiktor Siekański, Jan Gryglaszewski.
 • Tytuł Laureata Ogólnopolskiej Olimpiady z Języka Polskiego „Olimpus” zdobyła Emilia Jagielska.
 • Tytuł Laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej zdobyła Emilia Jagielska.
 • I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Szachowym zajęła Irena Hertlein.
 • I miejsce w III Ogólnopolskim Turnieju Szkół i Przedszkoli w Szachach zajęła Irena Hertlein.
 • I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Szermierczym „Współcześni Rycerze” zajął Igor Koczwara.
 • III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Świat roślin owadożernych” w kat. 1-3 zajął Miłosz Grzelachowski, a III miejsce w kat. 4-8 zajęła Anna Ksiądz.
 • Tytuł Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Nudna Matematyka” zdobyli Maria Śmietańska i Jan Gryglaszewski.
 • I miejsce (drużynowo) w Wojewódzkim Konkursie „Byki i byczki, czyli językowe potyczki” zajęły Maria Śmietańska i Emilia Jagielska.
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie na bombkę świąteczną zajęła Anna Ksiądz.
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy” zajął Paweł Kierot.
 • Tytuł Finalisty Wojewódzkiego Konkursu „Jestem przyjacielem zwierząt – znam je i chronię” zdobyli Paweł Kierot, Szymon Mendrela, Maksymilian Łakomy, Jacek Leśniowski.
 • I miejsce w Miejskim Konkursie Plastycznym „Zmień klimat na lepszy” zajęła Izabela Kołdasz.
 • I miejsce w Miejskim Konkursie „Bezpieczna droga do szkoły” zajęli Paweł Golc i Karol Przybylski.
 • Udział w międzynarodowej konferencji polsko-japońskiej z okazji szczytu klimatycznego „COP 24” – „Edukacja ekologiczna w Polsce i Japonii” – prezentacja multimedialna dotycząca wieloletnich działań ekologicznych w szkole.
 • Współpraca ze szkołą w Edinburgh w zakresie realizacji międzynarodowego projektu Erasmus+ „Otwórz się na zmiany – nowoczesny nauczyciel we współczesnej Europie”.
 • Wydanie publikacji w ramach realizacji międzynarodowego projektu Erasmus+ „Otwórz się na zmiany – nowoczesny nauczyciel we współczesnej Europie”.
 • Publikacja ,,100 modlitw za Polskę”, w której zamieszczono wiersz napisany przez ucznia- zwycięzcę Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na 100- lecie Odzyskania Niepodległości.
 • Organizacja konferencji upowszechniającej realizację projektu Erasmus+ dla dyrektorów i nauczycieli katowickich szkół.
 • Realizacja projektu „Brieffreunde” – wymiana listowna w języku niemieckim z uczniami Węgier i Słowacji.
 • Realizacja projektu „Budżet Obywatelski 2017”-wyremontowano szatnię szkolną.
 • Złożenie projektu zadania „Budżet Obywatelski 2019” – modernizacja i zagospodarowanie części placu szkolnego przy ul. Józefowskiej.
 • Debata na temat ,,Prawa i obowiązki ucznia” oraz ,,Jak organizować kampanię wyborczą?” zorganizowana przez Samorząd Uczniowski dla uczniów sześciu katowickich szkół.
 • Zakup projektorów i tablic multimedialnych

 

2019/2020

 • Ponownie dyrektorem szkoły została mgr Aleksandra Musioł, a zastępcami mgr Justyna Niedźwiecka oraz mgr Katarzyna Czyż.
 • Tytuł Laureata Ogólnopolskiego Konkursu „Multitest” z Matematyki zdobyły uczennice: Maria Śmietańska, Magdalena Duda, Agata Schmidt.
 • Tytuł Laureata Ogólnopolskiej Olimpiady „Olimpus” z Biologii zdobyli Julia Cichoń i Igor Koczwara.
 • II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Szermierczym Dziewcząt i Chłopców „Milanowska Szabla” (w kategorii dzieci) zajęła Michalina Walczak.
 • III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju „Młodzi Waleczni” w Szabli Młodzików i Dzieci (w kategorii dzieci) zajęła Michalina Walczak.
 • III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Szermierczym Dziewcząt i Chłopców „Podkowiańska Szabla” (w kategorii dzieci) zajęła Michalina Walczak.
 • Tytuł Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki zdobył uczeń Jan Gryglaszewski.
 • I miejsce w Mistrzostwach Katowic w Szachach wśród dziewcząt kl. VI-VIII zajęła Irena Hertlein.
 • Tytuł Mistrza Katowic w Badmintonie Dziewcząt  (rocznik 2005-2006) wywalczyły uczennice: Oliwia Pilarz i Aleksandra Jasiota.
 • Tytuł Mistrza Rejonu w Badmintonie Dziewcząt zdobyły uczennice: Oliwia Pilarz, Aleksandra Jasiota, Patrycja Pilarz, Małgorzata Ficek, Iga Jasiota.
 • Tytuł Laureata konkursu polsko - japońskiego „Chodź pokażę Ci mój kraj” z okazji 100 lecia polsko- japońskiej przyjaźni zdobyła Anna Ksiądz (jej praca znalazła się w 15 wybranych na wystawę w Tokio).
 • Realizacja projektu „Budżet Obywatelski 2018” - oddanie do użytku bieżni wraz z zeskocznią do skoku w dal. 
 • Publikacja prac plastycznych uczniów w kalendarzu na 2020 rok ,,Katowicka przyroda oczami dzieci. Katowice dla odmiany”.
 • Nawiązanie współpracy ze szkołą podstawową ЌОМУНАЛЬНУЍ ЗАКЛАД    ОСТРIBΣЬKA w Tarnopolu na Ukrainie przy udziale władz Związku Nauczycielstwa  Polskiego w Katowicach.