Unia Metropolii Polskich, czyli 12 największych polskich miast oraz Fundacja Powszechnego Czytania rozpoczynają pierwszą w Polsce kampanię samorządowców na rzecz czytelnictwa.

Kampania #CzytanieRządzi to pierwsze tak mocne zaangażowanie najwyższych władz samorządowych na rzecz upowszechniania czytania.

W zamyśle organizatorów kampania ma być zaczynem do wspólnego długofalowego wysiłku, rozmów, debat i pracy na rzecz poszerzenia grona czytających w Polsce. Zaproszeni są wszyscy: rodzice, dzieci, nauczyciele, bibliotekarze, samorządowcy, instytucje, firmy i organizacje pozarządowe.

Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego akcję:

https://metropolie.pl/artykul/czytanierzadzi-kampania-samorzadowcow-na-rzecz-czytelnictwa

Wśród miast uczestniczących w akcji są również Katowice.

Czytanie to spojrzenie na świat z perspektywy innego człowieka – jego emocji i wartości. ,,Jest to ważne dla mnie, jako prezydenta miasta, ale także dla każdego z nas – rodzica, brata, siostry, kolegi czy sąsiada. Dzięki czytaniu budujemy umiejętność pracy w grupie, bo lepiej rozumiemy innych ludzi. W Katowicach promujemy się hasłem „dla odmiany". Odmieniajmy swoje życie przez czytanie, bo #CzytanieRządzi!" – zaznacza dr Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z udziałem prezydenta Katowic dr Marcina Krupy - ambasadora czytania, a także gościa specjalnego: Jarosława Juszkiewicza, polskiego głosu Google:

https://www.youtube.com/watch?v=gm-1dgU6OCI

Zachęcamy do korzystania z materiałów kampanii stworzonych w partnerstwie z Fundacją Powszechnego Czytania:

https://fpc.org.pl/czytanie-rzadzi/materialy-do-pobrania/

 

#CzytanieRządzi

Zaczytana „Katowicka Siedemnastka” - działania czytelnicze w roku szkolnym 2021/2022

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach od lat promuje czytelnictwo wśród uczniów i rodziców. Dyrektor szkoły mgr Aleksandra Musioł wraz z  gronem pedagogicznym dbają o czytelniczy rozwój swoich podopiecznych, biorąc udział co roku w wielu ogólnopolskich, wojewódzkich i miejskich programach, projektach, konkursach i innowacjach. Uczniowie szkoły zdobywają od lat wysokie lokaty w konkursach czytelniczych na poziomie nie tylko miejskim, ale również wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. Szkoła może pochwalić się czterema Certyfikatami „Placówki Aktywnie Promującej Czytelnictwo”.

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła realizowała zadania w ramach ogólnopolskich przedsięwzięć czytelniczych, jednym z nich był projekt „Ratownicy Czytelnictwa” organizowany przez Fundację Powszechnego Czytania. Szkoła brała udział w akcji pod patronatem Prezydenta RP „Narodowe Czytanie 2021” oraz w programie „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

W roku 2021 szkoła otrzymała dotację na zakup książek będących nowościami wydawniczymi  oraz  na zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. W ramach dotacji zakupiono wiele nowości wydawniczych, książek historycznych (w tym poświęconych historii Polski XX wieku) oraz lektur szkolnych. Zakupiono również książki rozwijające zainteresowania uczniów z różnych dziedzin, wartościowe pozycje książkowe autorów polskich i zagranicznych, komiksy, audiobooki oraz beletrystykę dla dzieci i młodzieży.

Uczniowie w tym roku szkolnym uczestniczyli w pozaszkolnych konkursach czytelniczych, zdobywając wysokie miejsca (w I Ogólnopolskim Konkursie Promującym Czytanie „CzytaMY” zdobyli drużynowo 1 miejsce za wykonanie komiksu do przeczytanej książki oraz 2 miejsce i wyróżnienie za  pracę literacką „Zobacz mnie. Jestem obok Ciebie”,  w Wojewódzkim Konkursie „Wielka Liga Czytelników” zdobyli 3 tytuły Mistrza Województwa oraz 8 tytułów Mistrza Powiatu, w Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym dla kl. 3 „Cukierku, Ty łobuzie” drużyna wywalczyła 1 miejsce). „Siedemnastka” od lat organizuje dla kl. 1-8 szkolne konkursy czytelnicze, np. „Pięknie czytam”, „Czytam, więc jestem”, „ Wybór najlepszego czytelnika szkoły”, „Wybór najlepiej czytającej klasy w szkole”.

Bibliotekarze prowadzili zajęcia czytelnicze dla uczniów, wykorzystując TIK, natomiast nauczyciele realizowali projekty edukacyjne w klasach 1-8 z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej oraz  czytelnicze innowacje pedagogiczne: „Z baśnią i legendą zwiedzamy Polskę” w klasach 2, „Z lekturami za pan brat” w klasach 8, „Zaczytana klasa”  w klasie 3. W ramach zajęć pozalekcyjnych odbywało się kółko czytelnicze „Spotkania z książką”, natomiast podczas przerw bibliotekarze pracowali z aktywem bibliotecznym.  Każda klasa II etapu edukacyjnego brała udział w akcji „Silence, on lit!”, która promowała czytanie dla przyjemności. Nauczyciele starali się na lekcjach dobierać atrakcyjne metody i formy pracy z uczniami. Dzieci tworzyły lapbooki, gry oraz komiksy do wybranych lektur oraz uczestniczyli w warsztatach literacko-plastycznych w MDK Koszutka - filia Dąb.

Jak co roku w II półroczu odbyła się uroczystość dla pierwszoklasistów - pasowanie na czytelnika, podczas której dzieci otrzymały wyprawki czytelnicze z ogólnopolskiego projektu „Mała książka – wielki człowiek”.

Nauczyciele  starają się uświadamiać rodzicom swoich uczniów, jak ważne jest czytanie książek. W tym roku przygotowano działania czytelnicze, które dedykowane zostały również dla rodziców, m. in. kiermasz książek „Daj książce drugie życie”, konkurs „Zaczytana rodzinka”, prezentacja, nt. „Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży” oraz ankieta czytelnicza.

Szkoła w swoich działaniach czytelniczych wspierana była przez Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Katowicach oraz Miejskie Biblioteki Publiczne w Katowicach i Siemianowicach Śl. W ramach tej współpracy, m. in. wypożyczano książki na szkolne wystawy („Kościuszko w literaturze”, wystawa książek o tematyce przyrodniczo – ekologicznej), konsultowano zakupy książek (podczas realizacji NPRC), wymieniano informacje o wydarzeniach promujących czytelnictwo.

Dzięki tak szeroko zakrojonym działaniom czytelniczym szkoła przyczynia się do sukcesu swoich uczniów, wzrostu czytelnictwa i popularyzowania kultury czytania książek. To tutaj w „Siedemnastce” uczniowie wiedzą, jak ważne w życiu jest czytanie książek i że jest to umiejętność, bez której nie da się funkcjonować we współczesnym świecie.

 

  

 

 

                                                                     Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

                                                                     SP nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach