Naszą szkołą kieruje Pani Dyrektor mgr Aleksandra Musioł

przy wsparciu wicedyrektorów: mgr Katarzyny Czyż oraz mgr Justyny Niedźwieckiej.