16 lutego zakończyliśmy innowację „Z Pismem Świętym na co dzień”.

Udało nam się w trakcie lekcji religii poznać dodatkowe, mniej znane fragmenty Pisma Świętego.
Nie wszystkie były łatwe, ale w każdym fragmencie można było znaleźć coś dla siebie.
Na zakończenie tego czasu uczniowie klasy 8b udali się na lekcję religii do klasy 4a,
by podzielić się swoimi przemyśleniami nt. Pisma Świętego. Sami przygotowali quiz
i krzyżówkę dla młodszych kolegów, opowiadając im o Biblii i zachęcając ich do jej czytania.