INNOWACJA PEDAGOGICZNA 

"WKRĘĆ SIĘ W NIEMIECKI"

2019/2020

 Innowacja pedagogiczna „ Wkręć się w niemiecki” – zajęcia rewalidacyjne z elementami języka niemieckiego.

Adresatami innowacji są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( dwóch uczniów z Zespołem Aspergera). Ćwiczenia usprawniające zaburzone funkcje zawierają elementy języka niemieckiego. Oprócz realizacji celów terapeutycznych, ważne jest zmotywowanie uczniów do nauki podstawowych słówek i zwrotów z języka niemieckiego. Zdobyta wiedza nie podlega ocenie. Nauczyciel stosuje metody aktywizujące przy użyciu tablicy interaktywnej oraz aplikacji do nauki języka niemieckiego. Lekcje odbywają się w ramach zajęć rewalidacyjnych 60 min raz w tygodni. Czas realizacji to rok szkolny 2019/2020 z możliwością kontynuacji w następnym roku szkolnym. Obserwacja ucznia oraz rozmowy indywidualne pozwolą ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Innowacje realizuje mgr Alina Olszewska.

Podsumowanie

Innowacja pedagogiczna „ Wkręć się w niemiecki”- zajęcia rewalidacyjne z elementami języka niemieckiego.

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

Autor: Alina Olszewska

Temat: „ Wkręć się w niemiecki”

Rodzaj: Innowacja pedagogiczna- metodyczna

Data rozpoczęcia: 01.10.2019

Data zakończenia:26.06.2020

Innowacja skierowana była do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; w szczególności dla uczniów z Zespołem Aspergera. W tym roku szkolnym innowację przeprowadziłam u dwóch uczniów z Zespołem Aspergera z klasy 6 i 7.  Uczniowie na zajęciach rewalidacyjnych usprawniali zaburzone funkcje przy pomocy języka niemieckiego. Ćwiczone były funkcje słuchowe, umiejętności grafomotoryczne oraz poprzez naukę słówek, pamięć i koncentracja uwagi. Za każde sukcesy i osiągnięcia językowe chwaliłam i wzmacniałam uczniów pozytywnie. Motywowałam  uczniów do nauki języka niemieckiego  stosując metody aktywizujące, które zmuszają ucznia do aktywnego uczestnictwa w lekcji. Przede wszystkim korzystaliśmy z programów do nauki języka niemieckiego, aplikacji na smartfona oraz tablicy interaktywnej. Nauka opierała się na grach i zabawach interaktywnych, które uczyły logicznego myślenia, pomysłowości, asertywności. Uczniowie poznawali również kraje niemieckojęzyczne. Pokonywali barierę mówienia po niemiecku. Dzięki aplikacji Teams  – gdzie przeprowadzałam z uczniami wideolekcje oraz kontakcie na komunikatorze Messenger mogłam kontynuować innowacje w czasie zawieszenia zajęć w szkole z powodu pandemii.

Zdobyta wiedza nie podlegała ocenianiu. Większość zaplanowanych tematów została zrealizowana.

Jako forma ewaluacji była stosowana indywidualna rozmowa z uczniem oraz obserwacja jego osiągnięć, co pozwoliło mi ocenić stopień realizacji zamierzonych celów.

Innowacja okazała się dobrym pomysłem. Zostały połączone zajęcia rewalidacyjne z elementami języka niemieckiego, co przyniosło pozytywne efekty  dla uczniów oraz satysfakcję dla nauczyciela.

 Alina Olszewska