Przez krajobrazy Polski

Celem innowacji metodycznej „Przez krajobrazy Polski”  jest rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań krajobrazami poprzez wzmocnienie umiejętności informatycznych (kompetencji cyfrowych), wykorzystywanych w sytuacjach praktycznych.

Adresatami innowacji są uczniowie klasy 5. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, raz w tygodniu.

Pomysł innowacji polega na większym, a zarazem i efektywniejszym wykorzystaniu technologii informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się geografii, uatrakcyjnieniu jej, korzystając z dobrodziejstw jakie dają nam technologie TI (Internet, programy multimedialne) oraz urządzenia służące prezentowaniu informacji (laptop, tablica multimedialna i rzutnik multimedialny). Niniejsza innowacja kładzie również duży nacisk na realizację kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020, a mianowicie rozwija kreatywność uczniów oraz kompetencje cyfrowe (bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci) oraz kompetencje matematyczne.