Innowacja będzie wprowadzana w Szkole podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach. Realizowana będzie w szczególności z uczniami klas I-III  na zajęciach świetlicowych.

Opis innowacji