Innowacja pedagigiczna „Kultura na co dzień”

 

Autor: Alina Olszewska, Marta Kazuch

Temat: „Kultura na co dzień”

 

Data rozpoczęcia: 01.10.2020

Data zakończenia: 30.03.2021

 

Zakres innowacji

Adresatami innowacji są uczniowie klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach. Działania będą realizowane na zajęciach dodatkowych (raz w miesiącu). Czas realizacji: od października 2020 do marca 2021 r.

 

Cel główny:

- propagowanie standardów dobrego wychowania oraz ich wpływ na relacje z innymi ludźmi/

 Cele szczegółowe:

 

  • propagowanie zachowań społecznie akceptowanych,
  • zdobycie wiedzy na temat odpowiedniego zachowania w danej sytuacji,
  • wdrożenie dobrych manier,
  • wzbudzanie kreatywności uczniów.

 

 

Tematyka zajęć

Czym jest dobre wychowanie? Październik 2020

Ja i inni.Listopad 2020

Umiem panować nad sobą.Grudzień 2020

Czym jest etykieta? Zasady zachowania w różnych miejscach.Styczeń 2021

Moc słów.Luty 2021

Konkurs wiedzy na temat kulturalnego zachowania. (test)Marzec 2021

 

Innowacja pedagogiczna „Wspomnień czar-poezja klas 8”