Autor: Marta Kazuch

Temat: „Wspomnień  czar” - poezja klas VIII.

Rodzaj: Innowacja metodyczna

Data rozpoczęcia: 01.10.2020

Data zakończenia: 30.04.2021

Zakres innowacji

Adresatami innowacji są uczniowie klasy 8b oraz 8c. Działania będą realizowane na lekcjach języka polskiego (dwa razy w miesiącu). Czas realizacji to rok szkolny 2020/2021.

 

Cel główny:

Głównym założeniem pracy na innowacyjnych zajęciach jest rozwijanie kreatywności uczniów poprzez pisanie przez nich autorskich tekstów poetyckich.

Cele szczegółowe:

  • zachęcenie uczniów do czytania tekstów literackich,
  • rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
  • zachęcenia do próby pisania własnych tekstów,
  • zachęcenie do wystąpień publicznych,
  • wydanie tomiku z wierszami autorstwa uczniów klas 8,
  • doskonalenie umiejętności zwięzłego, kreatywnego i trafnego wyrażania myśli,
  • kształcenie umiejętności poprawnego mówienia i pisania w języku ojczystym
  • doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, w tym ortograficznych i interpunkcyjnych
  • doskonalenie umiejętności recytatorskich  uczniów.

 

Tematyka zajęć

Przewidywana realizacja zajęć to czas od października 2020 do kwietnia 2020. Tematyka lekcji będzie skupiała się wokół 5 bloków tematycznych (dzieciństwo, rodzina, dom, przyjaźń, szkoła). Po omówieniu wyżej wymienionych zagadnień uczniowie zostaną podzieleni na 5 grup. Każdy z członków zespołu będzie musiał stworzyć wiersz w obrębie danego zagadnienia.