Innowacja pedagogiczna ,,Edukacja zdrowotna w czasach pandemii”

Inspiracją do napisania innowacji pedagogicznej ,,Edukacja zdrowotna w czasach pandemii”,  jest obecna sytuacja na całym świecie, ludzi zmagających się z  koronawirusem SARS-Cov-2. Edukacja zdrowotna powinna towarzyszyć nam cały czas, gdyż w naukach medycznych i naukach o zdrowiu wiele się zmienia. Okres „społecznej kwarantanny” był momentem, by przeanalizować swoje nawyki żywieniowe, zadbać o aktywność fizyczną, którą pomimo ograniczeń, można prowadzić nawet w domu. Warto również zastanowić się nad tym, jak będziemy dbać o zdrowie własne i bliskich, kiedy pandemia wygaśnie. Bądźmy odpowiedzialni i zaangażowani w dbałości o zdrowie, a będziemy się nim cieszyć.

Realizacja innowacji jest szansą, by stworzyć szkołę: nowoczesną, bezpieczną, przyjazną dla uczniów, rodziców i nauczycieli, szkołę dążącą do poprawy i zwiększenia kontroli nad zdrowiem.

Cel główny: Promowanie zdrowego trybu życia, szczególnie w czasach pandemii  koronawirusa SARS-Cov-2

Cele szczegółowe:

-kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższych

-wykształcenie zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu

-rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

-rozbudzanie zainteresowania dzieci, rodziców, nauczycieli wspólnym kształtowaniem zdrowego stylu życia

Metody i formy pracy: realizacja treści dydaktycznych innowacji została oparta o szereg metod                  i form pracy atrakcyjnych dla uczniów. Będą to głównie: metody aktywizujące, projekty edukacyjne, gry dydaktyczne, inscenizacje, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy prac plastycznych

Okres: listopad 2020- maj 2021

Klasa: 2a

Realizator: Tamara Jamróz

 

Uczymy się dbać o swoje zdrowie, szczególnie w czasie pandemii, kształtujemy nawyki prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk i właściwego zakładania maseczki.