Innowacja Pedagogiczna  

“Rozszerzona rzeczywistość czyli magia w świetlicy szkolnej”

„Umysł jest jak spadochron – lepiej działa, gdy jest otwarty.” (Steve Cole)

Innowacja pedagogiczna została opracowana w związku z aktualnymi potrzebami dzieci oraz wymogami edukacyjnymi rozpowszechniania komunikacji informacyjnej zawartymi

w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Uważam, iż postęp technologiczny jest nieodłączną częścią współczesnej edukacji.

 

Celem jest włączenie mobilnej technologii edukacyjnej (w tym technologii AR– rozszerzona rzeczywistość), która zachęci  uczniów do skuteczniejszej nauki oraz właściwego, ciekawszego wykorzystania czasu wolnego.

Innowacja pedagogiczna jest skierowana głównie do uczniów edukacji wczesnoszkolnej, uczęszczających do świetlicy szkolnej.

Główne cele innowacji pedagogicznej:

 • Poszerzenie oferty edukacyjnej świetlicy;
 • Wprowadzenie i zastosowanie technologii „rozszerzonej rzeczywistości”;
 • Przekazanie dzieciom podstawy programowania poprzez doświadczenie rozszerzonej rzeczywistości oraz zabawę z wykorzystaniem narzędzi TIK;
  • Kształtowanie kompetencji informacyjnych narzędzi TIK;
  • Duża aktywność poznawcza wychowanków na zajęciach świetlicowych;
  • Inicjowanie samodzielnych działań (nabywanie umiejętności poprzez działanie);
  • Rozpowszechnianie profilaktyki bezpiecznego korzystania z aplikacji internetowych;
  • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, rozumowania oraz wnioskowania;
  • Rozwijanie umiejętności manualnych, kreatywności oraz potencjału twórczego uczniów.

  Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna

  Okres trwania innowacji: 6 miesięcy w terminie od  02.11.2020 r. – 30.04.2021 r.

   Ilość spotkań: 6 spotkań

  Czas trwania zajęć: 45-90 minut w zależności od zaangażowania wychowanków oraz tempa pracy danej grupy.

  Grupa docelowa:

  Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej uczęszczający na zajęcia  świetlicowe.

  Koordynator innowacji pedagogicznej:

   Aleksandra Złomek – nauczyciel