Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

Autor: Alina Olszewska, Marta Kazuch

Temat: „Cool-turalni”

Rodzaj: Innowacja pedagogiczna

Data rozpoczęcia: 01.10.2021

Data zakończenia: 30.03.2022

 

Zakres innowacji

Adresatami innowacji są uczniowie klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach. Działania będą realizowane na zajęciach dodatkowych, a następnie uczniowie będą mieli do wykonania przydzielone zadania. Czas realizacji: od października 2021 do marca 2022 r.

 

Cel główny:

- propagowanie standardów dobrego wychowania oraz ich wpływ na relacje z innymi ludźmi/

 

Cele szczegółowe:

  • propagowanie zachowań społecznie akceptowanych,
  • zdobycie wiedzy na temat odpowiedniego zachowania w danej sytuacji,
  • wdrożenie dobrych manier,
  • wzbudzanie kreatywności uczniów.

 

Metody i formy pracy

 

Formy pracy: grupowa, indywidualna.

 

Metody pracy:

- podające: prelekcja

- aktywizujące – scenki

- eksponujące – filmy edukacyjne

- praktyczne – ćwiczenia.

 

Przewidywane osiągnięcia

Innowacja zostanie przeprowadzona podczas zajęć dodatkowych, które będą odbywały się raz  w miesiącu od października 2021 do marca 2022 r.  Czas trwania zajęć to 30 min. Podczas lekcji uczniowie przypomną sobie zasady dobrego wychowania, dowiedzą się, dlaczego warto zachowywać się odpowiednio do danej sytuacji. Uczniowie nauczą się współpracować z innymi, co jest ważne w funkcjonowaniu społecznym.

 

 

Tematyka zajęć

Termin

Czym jest dobre wychowanie? (wykonanie plakatu)

Październik 2020

Savoir-vivre przy stole (wiersz)

Listopad 2020

Umiem panować nad sobą. (reklama)

Grudzień 2020

Czym jest etykieta? Zasady zachowania w różnych miejscach. (Przepis)

Styczeń 2021

Moc słów. (plakat)

Luty 2021

Konkurs wiedzy na temat kulturalnego zachowania. (test)

Marzec 2021

 

 Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

  • rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,
  • obserwację ucznia,
  • test dla uczniów – konkurs.