Przypominam, że w ramach Miejskiego Programu Profilaktycznego "Bezpieczne Dziecko Przyjaciel Sznupka, Bezpieczny Nastolatek" odbywają się następujące konkursy (w załączeniu Regulaminy)
Chętnych zapraszamy do udziału. Prace należy przekazać do p. Anny Glinkowskiej lub do Pedagoga szkolnego.

 

Regulamin 01

Regulamin 02

Regulamin 03

Regulamin 04