Miejski Program Profilaktyczny "BEZPIECZNE DZIECKO - PRZYJACIEL SZNUPKA".

"BEZPIECZNY NASTOLATEK" został opracowany i jest realizowany dzięki współpracy

wielu instytucji i służb miejskich między innymi:

  • Rady Pedagogów i Psychologów Szkolnych Katowic,
  • Pełnomocnika prezydenta ds.. Rozwiązywania Problemów Uzależnień,
  • Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice,
  • Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice,
  • Straży Miejskiej w Katowicach

 

Bezpieczne Dziecko