Nasza Szkoła w roku szkolnym 2019/2020   po raz  szósty bierze udział

w   Ogólnopolskim Programie „Trzymaj Formę”

Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Celami szczegółowymi programu są:

  • pogłębienie wiedzy o znaczeniu prawidłowo zbilansowanej diety i aktywności
    fizycznej dla organizmu człowieka,
  • kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią, jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną,
  • dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów
    spożywczych i umiejętności korzystania z nich.