W  roku szkolnym2020/2021 klasa 6a realizuje program " Być jak Ignacy"


Program polega na prowadzeniu zajęć, w kole naukowym, na podstawie otrzymanych scenariuszy zajęć. Program podzielony jest na 4 etapy, każdy jest poświęcony innemu zagadnieniu: energia, ekologia, transport przyszłości i świat wirtualny. Do każdego etapu nauczyciel otrzymuje interaktywny scenariusz zajęć, pełen ciekawych doświadczeń i eksperymentów.

Jednym z zadań jest realizacja konkursu, którego celem jest:
a) popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej wśród uczniów szkół podstawowych,
b) rozpowszechnianie wiedzy na temat sylwetki Ignacego Łukasiewicza oraz przemysłu
naftowego i gazowego,
c) popularyzacja wiedzy na temat innych polskich naukowców oraz ich wynalazków, odkryć
i dokonań,
d) popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych i historii polskiej myśli technicznej,
e) kształtowanie postaw patriotycznych,
f) promowanie działań edukacyjnych opartych na aktywnym doświadczaniu, obserwowaniu,
tworzeniu sytuacji bliskich naukowym dziedzinom wiedzy.

Koordynator: Ewa Lisak