Od października 2020 r. uczniowie  klas III biorą udział w programie uczestnicząc w bezpłatnych zajęciach na basenie MOS w Katowicach.

Godziny zajęć są  realizowane w ramach podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej, w zakresie godzin przewidzianych na zajęcia z wychowania fizycznego.

W ramach programu miasto Katowice zapewnia bezpłatny dowóz na zajęcia.