„PROGRAM DLA SZKÓŁ” wcześniej „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”.

Program dla szkół – owoce i warzywa w szkole | Szkoła Podstawowa nr 1 w  Swarzędzu

Program unijny wdrażany jest na terenie Polski przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Koordynatorem programu jest wicedyrektor Katarzyna Czyż

Program ma zachęcić dzieci do spożywania większych ilości mleka i produktów mlecznych oraz owoców i warzyw w szkole, a tym samym przyczynić się do ukształtowania dobrych nawyków żywieniowych, które będą utrzymywały się również w późniejszych latach.

Cele programu to:

 trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału produktów mlecznych, owoców i warzyw w codziennej diecie w czasie, kiedy kształtują się ich nawyki żywieniowe,

 podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania – w szczególności dzieci – oraz propagowanie zdrowego odżywianie poprzez działania edukacyjne realizowane w szkole. Realizacja ww. celów programu ma skutecznie przeciwdziałać:

 wzrastającej liczbie osób z nadwagą i otyłych wśród dzieci w wieku szkolnym,

 wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowanemu nieodpowiednią dietą wynikającą m.in. z braku ukształtowania w młodym wieku prawidłowych nawyków żywieniowych,

 spadkowi konsumpcji owoców i warzyw w Polsce.

W programie uczestniczą dzieci uczęszczające do klas I-V szkół podstawowych, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie. Każdorazowo dziecko uczestniczące w programie otrzymuje bezpłatnie porcję składającą się z jednego produktu owocowego lub jednego produktu warzywnego 4 razy w tygodniu oraz jednego produktu mlecznego 3 razy w tygodniu.

Dzieciom udostępniane są produkty takie jak:

 owoce: jabłka, gruszki, truskawki, śliwki

 warzywa: marchew, papryka słodka, rzodkiewka, kalarepa, pomidor

 soki owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne

 produkty mleczne: serek twarogowy, kefir naturalny, jogurt naturalny, mleko białe.

Owoce i warzywa udostępnione dzieciom w ramach programu:

 spełniają wymagania jakościowe i zdrowotne określone w przepisach,

 są gotowe do bezpośredniego spożycia tj. świeże, czyste, wystarczająco rozwinięte o odpowiednio dojrzałe, zdrowe.

Za jakość owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnianych dzieciom w ramach programu odpowiedzialność ponosi zatwierdzony dostawca.