Od stycznia 2021 realizowany jest w szkole edukacyjny program profilaktyki uniwersalnej  „Loguj się z głową”.

„Loguj się z głową” to program przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia. Został opracowany przez Fundację Poza Schematami. Celem programu jest dostarczenie wiedzy i kształtowanie umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz ochrona przed e-uzależnieniami. Treści dostosowane są do potrzeb dzieci w trzech grupach wiekowych : klasy I-III, IV-VI oraz VII-VIII.