Projekty o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim lub miejskim:

Lepsza szkoła- ogólnopolski projekt z języka polskiego realizowany w klasach 4 - 8