Projekt "Ścieżki do celów" jest efektem udziału w kursie Centrum Edukacji Obywatelskiej pod tą sama nazwą. Jego realizacja trwała od września do listopada 2019 roku.

Jego celem było podniesienie poziomu uczniów na temat współczesnego świata, edukacja globalna, przedstawienie uczniom Celów Zrównoważonego Rozwoju a także współzależności globalnych, ale przede wszystkim uwrażliwienie uczniów i zmiana ich postaw. W czasie dwumiesięcznego okresu przygotowania uczniowie mieli lekcje na temat CZR, warsztaty, przygotowywali w grupach swoje kampanie, zaś w  czasie Tygodnia Edukacji Globalnej w listopadzie 2019 roku przedstawiono i zrealizowano projekty w formie lekcji wychowawczych na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Projekt koordynowała pani Anna Kaczmarek.

Uczniowie klasy VIII a wybrali ścieżki: środowiskową i gospodarczą.  Ścieżka środowiskowa polega głównie na pokazywaniu współzależności pomiędzy naszym codziennym działaniem, a celami: "Życie pod wodą" oraz "Życie na lądzie". Uczniowie podzielili się na grupy, których działania były skierowane do osób w różnym wieku- rodziców, dzieci i młodzieży. Pierwszy zespół postanowił przeprowadzić zebranie z rodzicami, na którym przedstawiono problemy ekologiczne współczesnego świata i poszukiwano metod na ich rozwiązanie na poziomie lokalnym. Drugi zespól przeprowadził lekcję wychowawczą "Drugie życie ubrań" na której pokazywał plusy ograniczenia konsumpcji. Ostatni zespół skierował swoje działania do młodszych uczniów i skupił sie na ograniczeniu używania plastiku  i skutków tych działań dla środowiska. Więcej szczegółów na temat projektu, a także materiały i scenariusze lekcji można znaleźć na stronie:

 https://globalna.ceo.org.pl/programy/sciezki-do-celow/o-programie