Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach bierze udział w ogólnopolskim projekcie badawczo-edukacyjnym pn. „Granie na ekranie”. Badanie zostało objęte patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Informacje o projekcie
Projekt badawczy dotyczący zjawiska grania w gry wideo i gry on-line jest kontynuacją działań zrealizowanych w latach 2015-2019 przez Fundację DbamoMójZ@sięgi skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (od czwartej klasy włącznie) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Projekt dotyczy realizacji badań naukowych w zakresie używania przez młodzież gier wideo i gier on-line, a realizatorem projektu jest Fundacja Dbam o Mój Z@sięg, Fundacja Lotto im. Haliny Konopackiej oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Dyrekcją szkoły.

Informacje o badaniu
Badanie ma charakter ilościowy i jest realizowane za pomocą kwestionariusza ankiety internetowej. Głównym celem prowadzonych działań jest:

  • zanotowanie wzorów korzystania przez młodzież z gier online i gier wideo,
  • poruszenie ważnego problemu, jakim jest problem nadużywania gier oraz wpływu grania na codzienne funkcjonowanie polskich uczniów.

Badanie jest całkowicie anonimowe i dobrowolne zaś uzyskane wyniki stanowić będą podstawę do wypracowania praktycznych rekomendacji ograniczających problem e-uzależnień.

Koordynatorzy:
Bogumiła Pocheć
Ewelina Zbrońska –Langner
Agnieszka Gawor

PODSUMOWANIE
Na udział w projekcie wyraziło zgodę 83 rodziców uczniów  klas V-VII. Ze względu na wprowadzenie stanu epidemii od dnia 12.03.2020 r i związane z tym  czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły w badaniu uczestniczyło 16 uczniów. Anonimowy kwestionariusz ankietowy zawierał dużą ilość pytań i wymagał poświęcenia sporej ilości czasu na jego wypełnienie.
Dziękuję wszystkim którzy wzięli udział  w  badaniu.

Koordynator: Bogumiła Pocheć