Dzięki zaangażowaniu oraz aktywności fizycznej naszych uczniów, którzy biorą udział w ogólnopolskim projekcie PHO3NIX ACTIVE SCHOOL i w jego kolejnych inicjatywach,

Nasza Szkoła otrzymała od organizatorów projektu - Fundacji PHO3NIX - sprzęt sportowy. 

Dziękujemy naszym Uczniom za ich aktywną postawę oraz razem z Nimi oczekujemy kolejnych inicjatyw!

 

Projekt

 

Koordynator: Marcin Wystel