Projekt eTwinning realizowany w roku szkolnym 2021/2022

 

STRONA NASZEGO PROJEKTU: Twinspace (etwinning.net)

 

Nasze działania:

Wrzesień 2021:

Przedstawiamy się wzajemnie:

Few words about me (padlet.com) - Polska

https://tr.padlet.com/mutlu_asuman/w7m95chqdk7gddny - Turcja

Październik 2021

Piszemy listy - Cechy geograficzne i klimatyczne mojego kraju

Listy 1

Listy 2

Listopad 2021

Filmik z naszych działań

Nasze drzewo kulturowe

Projekt

ETwinning

Grudzień 2021

w grudniu napisaliśmy listy poświęcone kuchni polskiej

Filmik

 

 

 

Tytuł : CULTURE TREE – Drzewo kultury

Koordynator projektu: Agnieszka Olczyk

Cel główny:

 • poznanie kultury partnerskiego kraju

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie kompetencji językowych uczniów
 • uświadomienie podobieństw i różnic kultur państw partnerskich
 • nawiązywanie relacji z rówieśnikami z innych obszarów kulturowych
 • kształtowanie postaw szacunku i tolerancji wobec innych kultur
 • rozwijanie tożsamości narodowej i europejskiej wśród młodzieży

Partnerzy:

 • Szkoła Podstawowa nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach – uczniowie klasy VIII d – POLSKA
 • Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ortahisar - TURCJA

Opis:

W projekcie uczniowie szkół partnerskich będą się wymieniać korespondencją, w której zaprezentują swój kraj i kulturę w wielu obszarach.  Pod koniec projektu listy zostaną udostępnione społeczności szkolnej w postaci utworzonego z nich drzewa kultury.

Plan działań:

wrzesień 2021 – rejestracja projektu, utworzenie strony projektu w przestrzeni Twinspace, prezentacja partnerów

październik 2021 – kwiecień 2022 pisanie i wymiana listów na podane tematy:

 • Cechy geograficzne i klimatyczne mojego kraju
 • Atrakcje turystyczne mojego kraju
 • Kuchnia polska
 • Nasze tradycje i zwyczaje
 • Sławne postaci historyczne
 • Tańce i muzyka folklorystyczna w moim kraju
 • Znani sportowcy z naszego kraju

maj 2022 – wymiana upominków charakterystycznych dla naszej kultury, przygotowanie „ Drzewa kultury”

czerwiec 2022 – podsumowanie działań

Spodziewane efekty:

 • podniesienie kompetencji językowych uczniów
 • zainteresowanie kulturą Turcji uczniów naszej szkoły
 • rozwinięcie kompetencji społecznych