W roku szkolnym 2021/2022 na zajęciach z etyki w klasach trzecich został zrealizowany projekt "Lisek Ibisek pomoże dzieciom zrozumieć świat". Projekt  współpracuje  z Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej, która niesie pomoc osobom z niepełnosprawnością i pokazuje jak wygląda świat, w którym zawsze jest dobre rozwiązanie.

Czytane dzieciom opowiadania liska pomogły w kształtowaniu pozytywnych postaw, budowaniu poczucia własnej wartości oraz zrozumieniu i zaakceptowaniu nowych, nieznanych oraz często problematycznych sytuacji.

  Dzięki udziałowi w projekcie dzieci lepiej zrozumiały otaczający świat, oswoiły się z sytuacjami problemowymi, trudnościami rówieśniczymi, emocjonalnymi czy szkolnymi. Przybliżyły sobie tematykę niepełnosprawności, która jest bardzo delikatną, ale istotnie ważną kwestią. Zajęcia pomogły kształtować u dzieci pozytywne postawy i budzić empatię.