Projekt pt. “Bajki Pomagajki” - inaczej bajki terapeutyczne.

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. - Wisława Szymborska

 

Osoby realizujące projekt:

koordynator Aleksandra Złomek i  nauczyciele świetlicy szkolnej.

 

Wstęp:

  Bardzo często mówimy  o potrzebie czytania dzieciom książek. W dobie gier komputerowych, telewizyjnych kreskówek często zapominamy, jak ważnym elementem w wychowaniu dziecka jest książka. Czytanie stanowi swoistą relację między czytającym np. rodzicem, nauczycielem a słuchającym – dzieckiem. Systematyczne czytanie dziecku „dla przyjemności” jest najskuteczniejszą metodą wychowania czytelnika. Dzięki czytaniu dziecko posiądzie wiedzę, zacznie samodzielnie myśleć, uruchomi swoją wyobraźnię i umiejętność radzenia sobie w życiu za pomocą rozumu, a nie za pomocą siły fizycznej.

 Badania wykazały również szkodliwość nadmiernego oglądania telewizji przez dzieci. Telewizja nie rozwija u dzieci, myślenia, wiele programów wywołuje lęk i niepokój oraz znieczula na przemoc, która jest bardzo często obecna w bajkach telewizyjnych przeznaczonych dla dzieci. Aby dziecko rozsądnie korzystało z telewizji i komputera należy już od dzieciństwa, jako alternatywę propagować zainteresowanie książkami.  Dlatego też zrodził się mój pomysł na opracowanie projektu edukacyjnego pt. „Bajki pomagajki”, gdzie dzieci były by słuchaczami. 

 Literatura dziecięca jest też doskonałym czynnikiem inspirującym do działań plastycznych gdyż oddziałuje na jego wyobraźnię i intelekt. Założeniem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy szkołą a domem rodzinnym dziecka oraz zaproponowanie rodzicom alternatywnego sposobu spędzania wspólnie wolnego czasu.

  Ponadto, dodatkową korzyścią tego projektu będzie doskonalenie procesu czytania, uważnego słuchania i analizowania tekstu, rozwijania mowy i myślenia oraz wzbogacanie czynnego słownika dzieci. 

 Projekt kierowany jest do uczniów klas 1-3. 

 

  1. Zakres projektu

Projekt obejmie uczniów klas 1-3 uczęszczających do Świetlicy Szkolnej w SP nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach. Zajęcia  będą skorelowane z treściami edukacyjnymi w ramach podstawy programowej, poszerzając je o treści zawarte w projekcie.

  1. Okres projektu:

październik - czerwiec 2022/23 r.