Smaczne litery w 1a

O projekcie:

Szkolny Projekt Edukacyjny ,,Smaczne litery w klasie pierwszej” stworzony został przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej naszej szkoły, dla uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę czytania i pisania. Jego podstawowym celem jest poznanie i nauka pisowni liter alfabetu. 

Cel projektu:

1.Poznanie liter alfabetu

2.Nauka czytania i pisania.
3. Rozbudzenie ciekawości poznawczej i czytelniczej.
4. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się.
5. Nawiązanie współpracy z rodzicami i opiekunami.
 

W trakcie poznawania kolejnych liter alfabetu, przy pomocy rodziców, którzy na dana literę przygotowywali  "danie", dzieci smakowały różnorodne owoce, warzywa i potrawy przygotowane  w ciekawej formie. Z chęcią i dużą motywacją czytały, pisały litery i zdania. Rysowały ilustracje, śpiewały i grały na instrumentach perkusyjnych. Układały proste zdania, opowiadały, rozwiązywały zagadki związane z daną literką. Czasami przeprowadzały proste doświadczenia i eksperymenty.

W efekcie podjęte działania pomogły wielu dzieciom w utrwaleniu znaku graficznego i poprawnej pisowni poznanych liter.

Koordynator: Tamara Jamróz