PROJEKT EDUKACYJNY „JAK URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE WPŁYWAJĄ

NA NASZ ORGANIZM?” dla klas VII i VIII, I półrocze roku szkolnego 2021/2022

 

„Jak urządzenia elektroniczne wpływają na nasz organizm?”

Projekt przeznaczony jest dla Uczniów klas VII i VIII, I półrocze 2021/2022

Polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej lub lapbooka na temat urządzeń elektronicznych i ich wpływu na nasz organizm, rozpatrując pozytywne i negatywne aspekty ich działania.

Cele projektu

  • Uświadomienie Uczniom, jaki wpływ na nasze zdrowie mają urządzenia elektroniczne.
  • Kształtowanie nawyku rozważnego korzystania z urządzeń elektronicznych.
  • Promowanie zdrowego stylu życia.
  • Udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy urządzenia elektroniczne mają pozytywny wpływ na nas.