SZPZ to program, który w swoich założeniach ma współpracę szkoły z rodzicami uczniów oraz społecznością lokalną w zakresie:

 • Planowego tworzenia środowiska sprzyjającemu zdrowiu ( radzenia sobie z problemami, akceptacji siebie, nawiązywanie pozytywnych relacji społecznych)
 • Wspierania i rozwijania umiejętności uczniów w celu dbałości o własne zdrowie przez całe życie (propagowanie zdrowego stylu życia i nawyków prozdrowotnych)
 • Wspierania rodziców w pogłębianiu ich wiedzy na temat profilaktyki prozdrowotnej
 • Współpracy z instytucjami wspierającymi działalność profilaktyczno - zdrowotną
 • Dbałości o środowisko fizyczne szkoły.

Obraz znaleziony dla: linie ozdobne

Prezentacja naszych działań - Autoewaluacja

FILMIK

Obraz znaleziony dla: linie ozdobne

Działania SZPZ w roku szkolnym 2021 / 2022:

 • Opracowanie Kontraktów klasowych z uwzględnienie pracy w grupie i życzliwych relacji (wyeksponowanie na klasowych gazetkach)
 • Opracowanie przez uczniów Kodeksu Fair Play w trakcie rozgrywek sportowych

( Wyeksponowanie kodeksu w szkole i na stronie internetowej)

 • Opracowanie kulturalnego dopingu w formie „Klasowego okrzyku”
 • Wypracowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami (zajęcia dotyczące emocji ).
 • Obiektywna samoocena z uwzględnieniem tematyki asertywności „Pokora to szacunek wobec drugiej osoby” współpraca z pedagogiem lub psychologiem
 • Przeprowadzić lekcje wychowawcze dotyczące pewności siebie i wiary we własne możliwości( Prezentacja na zajęciach z wychowawcą „Jestem, czuję, myślę – jak uwierzyć w siebie”, wychowawca we współpracy z pedagogiem i psychologiem
 • Projekt szkolny „Kolorowe Dni Życzliwości” połączone z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka - listopad 2021 ( Zajęcia warsztatowe na zajęciach z wychowawcą  o prawach dziecka).

- konkurs na słownik życzliwych słów (kl. 1 – 4)

- list do kolegi koleżanki dlaczego powinniśmy być Życzliwi (kl. 5 – 8)

- Konkurs : Quiz Savoir vivre) SU, Rzecznik Praw Ucznia, świetlica, wychowawcy

- Światowy Dzień Zdrowia

 

Zajęcia z wychowawcami:

 - klasy pierwsze:     „Zapobieganie wadom postawy” 

 - klasy drugie: „Dlaczego warto jeść warzywa i owoce”

 - klasy trzecie: „Znaczenie i sposoby hartowania organizmu”

 - klasy czwarte: „Czynniki wpływające na niewłaściwe odżywianie” 

 - klasy piąte:  „Skutki złego odżywiania”      

 - klasy szóste: „Higiena wzroku i słuchu”   

 - klasy siódme: uczniowie wspólnie z wychowawcą wybierają temat dotyczące zdrowia

 

Temat pogadanki dla rodziców klas siódmych: „Człowiek pod wpływem narkotyków. Co robić?”

 - klasy ósme: uczniowie wspólnie z wychowawcą wybierają temat dotyczące zdrowia (

 

Temat pogadanki dla rodziców klas ósmych: „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w

sieci” 

 

Na lekcjach wychowania fizycznego w klasach 4 – 8 uczniowie opracowywali Kodeks Zasad Fair Play postępowania w trakcie rozgrywek sportowych. Efektem pracy było stworzenie jednolitego kodeksu dla wszystkich do przestrzegania  na lekcjach wychowania fizycznego, a także podczas rywalizacji sportowej.

Plakat

 

 

Obraz znaleziony dla: linie ozdobne

Nasze certyfikaty

Certyfikat krajowy 2022

Certyfikat

Certyfikat krajowy

Certyfikat 2. stopnia

Certyfikat Sieci Szkół Promujących Zdrowie