Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Informatyki i Komitet Główny Olimpiady Informatycznej Juniorów serdecznie zapraszają wszystkich uczniów do udziału w rozpoczynających się zawodach I stopnia XIV Olimpiady Informatycznej Juniorów przeznaczonej dla uczniów szkół podstawowych. 

W tym roku OIJ startuje w nowej, prostszej formule, pragniemy, aby każdy zainteresowany uczeń wiedział, że może w niej wziąć udział.

Olimpiada jest przeznaczona dla najzdolniejszej i samodzielnie pracującej w tej dziedzinie młodzieży i ma służyć rozwijaniu zainteresowań informatycznych i odpowiedniemu ich ukierunkowaniu.

Więcej szczegółów na stronie OIJ.

Zapraszamy!

Nauczyciele informatyki