KONKURS „KATOWICKA WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”

EDYCJA 2020/2021                     

MISTRZOSTWA POWIATU

 

Edycja 2020/2021

 1. Konkurs „Katowicka Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy skierowany do uczniów klas 1 - 8 szkół podstawowych.
 2. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: kl. 1 - 4 oraz 5 - 8.
  Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych i równocześnie:   - kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,
  - promowanie czytelnictwa,
  - kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy,
  - rozbudzanie umiejętności poszukiwań literackich i zainteresowania literaturą,
  - promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi,
  - tworzenie społeczności aktywnych czytelników,
  - rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania informacji, kojarzenia faktów, zdolności językowych.
 3. Konkurs przebiega w trzech etapach: a) etap pierwszy (szkolno-biblioteczny) – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych, b) etap drugi (test kwalifikacyjny) – test indywidualny, c) etap trzeci (powiatowy) – test drużynowy w placówkach wyznaczonych przez Koordynatora Powiatowego.
 4. Etapy pierwszy oraz drugi prowadzone są przez koordynatorów w szkole, a ich celem jest wyłonienie trójki uczniów (z każdej kategorii wiekowej), którzy wezmą udział w trzecim etapie powiatowym (będą reprezentować szkołę).
  Etap powiatowy przeprowadzony zostanie w miejscu i terminie podanym przez organizatora konkursu i będzie miał formę drużynowych potyczek literackich.

 

Szczegółowy regulamin konkursu oraz terminarz znajduje się na stronie: https://katowice.wielkaliga.pl/  

Koordynatorami szkolnym konkursu są  bibliotekarze: Anna Marzec i Robert Kajstura.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!