Organizatorem Konkursu pod nazwą „Monopoly w Katowicach” jest Winning Moves Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Na Konkurs można zgłaszać nakręcone dowolną techniką i dowolnej długości filmy przedstawiające kreatywne pokazanie reakcji uczestników związanej z przyjazdem Pana Monopoly do Katowic i ogłoszenia edycji miejskiej Monopoly w Katowicach.

Interpretacja tematu przewodniego należy do autorów filmu. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu wyłącznie Prace konkursowe wykonane samodzielnie, do których Uczestnicy posiadają wszelkie prawa autorskie.

 

 

Uczestnicy Konkursu upoważnią Organizatora do prezentacji i publikacji zgłoszonego filmu w środkach masowego przekazu, w celu informacji i reklamy Konkursu lub do ich wykorzystania do celów promocyjnych i marketingowych.

Jury dokona wyboru zwycięzców Konkursu i przyzna następujące nagrody:

- za zajęcie I miejsca nagrodę: umieszczenie nazwy szkoły, którą reprezentują Uczestnicy na planszy do gry Monopoly edycja Katowice;

- za zajęcie II miejsca nagrodę: personalizowaną kartę „Szansa” w grze Monopoly edycja Katowice, z nazwą szkoły, którą reprezentują Uczestnicy;

- za zajęcie III miejsca nagrodę: pakiet gier dystrybuowanych przez Winning Moves Polska Sp. z o.o.

 

Prace konkursowe należy przesyłać od dnia 07.04.2021 r. do dnia 30.04.21 do godziny 23:59.

Konkurs ma charakter otwarty i jest bezpłatny.

 

Koordynator: Marcin Szymik