Konkurs matematyczny wyłącznie dla uczniów szkół podstawowych.


Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 2-8.
Każdy z testów składa się z 21 pytań jednokrotnego wyboru.
Każdy uczeń uczestniczący w konkursie, niezależnie od otrzymanego wyniku otrzymuje dyplom uznania.
Najlepsi otrzymują tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu, dyplomy i nagrody.

Termin konkursu: 12 października 2021 r.
Termin zgłoszeń: 24 września 2021 r. - p. Agnieszka Gawor-Głowacka
Koszt: 10 zł

Zapraszam serdecznie
Koordynator: Agnieszka Gawor-Głowacka