WOJEWÓDZKI KONKURS „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”

EDYCJA 2021/2022                  

Wojewódzki Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy skierowany do uczniów klas 1 - 8 szkół podstawowych.

  1. Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach wiekowych: kl. 1 – 3,   kl. 4 – 6 oraz kl. 7 - 8.
    Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych i równocześnie:  

      - kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,
      - promowanie czytelnictwa,
      - kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy,
      - rozbudzanie umiejętności poszukiwań literackich i zainteresowania literaturą,
      - promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu  rodziców z dziećmi,
      - tworzenie społeczności aktywnych czytelników,
      - rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem,   wyszukiwania informacji, kojarzenia faktów, zdolności językowych.

  1. Konkurs przebiega w czterech etapach: a) etap pierwszy (szkolno-biblioteczny) – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych, b) etap drugi (test kwalifikacyjny) – test indywidualny, c) etap trzeci (powiatowy) – test drużynowy w placówkach wyznaczonych przez Koordynatora Powiatowego lub test indywidualny online, d) etap czwarty (wojewódzki) - test drużynowy w placówkach wyznaczonych przez Koordynatora Wojewódzkiego lub test indywidualny online.
  2. Etapy pierwszy oraz drugi prowadzone są przez koordynatorów w szkole, a ich celem jest wyłonienie trójki uczniów (z każdej kategorii wiekowej), którzy wezmą udział w trzecim etapie powiatowym. Najlepsi uczestnicy etapu powiatowego wezmą udziału w etapie wojewódzkim.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz terminarz znajduje się na stronie: www.wielka-liga.pl 

Koordynatorami szkolnym konkursu są  bibliotekarze: Anna Marzec i Robert Kajstura.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!