II Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego – konkurs o zasięgu krajowym

Konkurs jest organizowany po raz drugi. W pierwszej edycji wzięło udział prawie 4 tysiące uczniów z ponad tysiąca szkół.
Celem Olimpiady jest umożliwienie uczniom zainteresowanym chemią sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności, rozbudzenie zainteresowania chemią wśród uczniów szkół podstawowych, ale przede wszystkim rozpoznanie szczególnie utalentowanych uczniów w dziedzinie chemii na wczesnym etapie edukacyjnym.
Konkurs jest trzyetapowy. Dwa pierwsze etapy odbędą się zdalnie, a etap trzeci, jeśli sytuacja na to pozwoli, w siedzibie Wydziału Chemii UJ w Krakowie.

Terminarz olimpiady:

19.11.2021 etap I (zdalny, na portalu Edukator.pl)
14.01.2022 etap II (zdalny, na portalu Edukator.pl)
19.03.2022 etap III


Zakres materiału:

Etap I:

 1. Podstawa programowa - II etap edukacyjny, punkty I-VII (wymagania szczegółowe).
 2. Nomenklatura związków nieorganicznych.

Etap II:

 1. Podstawa programowa - II etap edukacyjny, punkty I-VIII (wymagania szczegółowe).
  oraz treści rozszerzające dotyczące:
  - nazewnictwa węglowodorów - alkany, alkeny, alkiny, węglowodory cykliczne, areny;
  - właściwości chemicznych i fizycznych alkanów, alkenów i alkinów, fluorowcopochodne;
  - ogniwo galwaniczne, konwencja sztokholmska, SEM, reakcje elektrodowe zachodzące podczas pracy ogniwa, elektroliza stopionych tlenków, wodorotlenków, soli.

Etap III

 1. Podstawa programowa - II etap edukacyjny, punkty I-VIII (wymagania szczegółowe).
  oraz treści rozszerzające dotyczące:
  - nazewnictwa węglowodorów - alkany, alkeny, alkiny, węglowodory cykliczne, areny;
  - właściwości chemicznych i fizycznych alkanów, alkenów i alkinów, arenów i węglowodorów cyklicznych;
  - izomeria;
  - aminokwasy i białka.

Koordynatorzy: Kamila Serwicka