Międzynarodowy Konkurs Kangur MatematycznyW tym roku Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur odbędzie się 17 marca 2022r. o 9:00. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który wpłaci 12 zł opłaty za konkurs oraz dostarczy oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie podpisany przez Rodzica/Opiekuna Prawnego.

Przypominamy w nawiązaniu do wiadomości email, którą Państwo otrzymali, że do 3 lutego można zapisać ucznia na konkurs Kangur Matematyczny. Z uwagi na przejście uczniów klas 5-8 na nauczanie zdalne w przyszłym tygodniu będzie można zapisać dziecko w następujący sposób:

- klasy 2-3 - u wychowawcy klasy
- klasy 4 - u nauczyciela matematyki
- klasy 5-8 - na portierni w godzinach 7.00 - 15.00 (Proszę zostawić pieniążki (12zł) + imię i nazwisko, klasa + zgoda).

Ewa Lisak,
Szkolny Koordynator Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny