Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie "Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna" polegającego na stworzenie projektu we współpracy z nauczycielem dotyczącego Cyfrowego Drzewa Genealogicznego.

Konkurs skierowany jest do uczniów szóstych klas szkół podstawowych z terenu całego kraju.
Projekt edukacyjny powinien być przygotowany przez ucznia w aplikacji dostępnej na stronie cdg.archiwarodzinne.gov.pl w taki sposób, aby mógł być zaprezentowany na zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (dostępnej pod adresem: www.zpe.gov.pl).

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie projektu edukacyjnego
z elementami pracy badawczej na temat genealogii rodziny ucznia, przedstawionego w formie drzewa genealogicznego rodziny, opracowanego na podstawie m.in. rozmów (wywiadów) z rodziną, kwerendy w archiwum rodzinnym.
Uczeń przygotuje projekt, o którym mowa w ust. 1, pod opieką nauczyciela uczącego w jego szkole oraz po konsultacji z archiwistami z Archiwów Państwowych.

Kryteria oceny:

  • kreatywność, przedsiębiorczość i pomysłowość wykazana podczas realizacji projektu – do 15 pkt.;
  • liczba i różnorodność wykorzystanych dokumentów z opisem ich pochodzenia oraz wybór niekonwencjonalnych źródeł, w tym wykorzystanie źródeł pozyskanych w ramach konsultacji z Archiwum Państwowym - do 15 pkt;
  • umiejętność i poprawność osadzenia historii rodziny (istotne wydarzenia historyczne mające wpływ na losy rodziny) w kontekście historycznych wydarzeń społeczności lokalnej, narodu lub państwa – do 10 pkt;
  • spójność i logiczność przekazu - do 5 pkt;
  • poprawność językowa pracy - do 5 pkt;
  • przygotowana we współpracy z nauczycielem informacja o innowacyjnym sposobie wykorzystania projektu na zajęciach edukacyjnych – do 5 pkt.

Termin wykonania pracy: 30.03.2022

Zapraszam do współpracy: Agnieszka Gawor-Głowacka