Zapraszamy uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w „Szkolnym konkursie wiedzy o Unii Europejskiej”

Konkurs odbędzie się dnia 9.05.2022 o godz. 14:35 w sali nr 25 i 24

 Cele:
- popularyzacja wiedzy na temat UE

- kształtowanie tożsamości narodowej uczniów
- kształtowanie postaw tolerancji wobec innych narodowości
- rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i prezentowania swojej wiedzy

Pytania prosimy kierować do organizatorów konkursu:

Pani Anny i Joanny Komarnickiej