Całoroczny szkolny konkurs poetycki w roku szkolnym 2021/2022

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO

 

Cele konkursu

 • Zachęcenie uczniów do pisania i prezentowania własnej twórczości poetyckiej;
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni uczniów;
 • Doskonalenie warsztatu pisarskiego;
 • Dbałość o estetykę, zasady ortograficzne i interpunkcyjne;
 • Rozróżnianie metaforycznego znaczenia od dosłownego przekazu.

 

Zasady uczestnictwa w konkursie

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII;
 • Uczniowie prace konkursowe oddają do koordynatora konkursu;
 • Wygrane prace będą prezentowane w kwartalniku „Siedemnastka”;
 • Pod koniec roku zostaną wyróżnieni uczniowie, których prace były szczególnie wartościowe;
 • Prace muszą być pisane ręcznie;
 • Oceniana będzie zgodność z tematem, estetyka  i szata graficzna.

Tematy prac

 • Rymowanka „Na dobry dzień” - termin oddania: 30 września;
 • Piosenka o wybranym zwierzęciu z użyciem zdrobnień– termin oddania: 29 października;
 • Wiersz o życzliwości z użyciem anafory – termin oddania: 30 listopada;
 • Wyliczanka mikołajkowa - termin oddania: 20 grudnia;
 • Piosenka „Dla moich dziadków” z użyciem apostrofy – termin oddania: 28 stycznia;
 • Wiersz z okazji Światowego Dnia Wody – termin oddania: 25 marca;
 • Rymowanka o ważności czytania książek z użyciem epifory – termin oddania: 29 kwietnia;
 • Piosenka na Dzień Dziecka z dużą ilością epitetów – termin oddania: 27 maja.

 

Koordynator konkursu : mgr Hanna Wilk