Regulamin Konkursu „Ekolog Szkoły”

  1. Celem konkursu jest kształtowanie u uczniów postaw ekologicznych poprzez zbieranie surowców wtórnych: makulatury, puszek i zużytych baterii.
  2. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów klas I – VIII.
  3. Uczniowie, którzy przystąpią do konkursu muszą odnotowywać zebrane surowce w swoim zeszycie, w tabeli:

data

rodzaj surowca

ilość

- makulatura (kg)

- baterie (sztuki)

- puszki (sztuki)

podpis osoby dorosłej (nauczyciela, rodzica, pani szatniarki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Konkurs będzie podsumowywany dwa razy w ciągu roku szkolnego – na koniec pierwszego półrocza i na koniec roku szkolnego.
  2. Uczeń, który zbierze największą ilość punktów w szkole (1 pkt za każdy kilogram makulatury, 1 pkt za każdą baterię lub puszkę) zdobywa tytuł „Ekologa Szkoły” i otrzymuje: dyplom, nagrodę książkową i punkty za udział w konkursie (zgodnie z kryteriami oceniania zachowania).
  3. Ponadto,  będą przyznawane wyróżnienia dla najlepszych „Zbieraczy surowców wtórnych” w każdej klasie.

 

 

Koordynator konkursu:

Mirosława Malczewska i Małgorzata Bożek